Basisonderwijs en secundair onderwijs

Voor zieke kinderen uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs is er in Vlaanderen een wettelijke regeling. Uitgangspunt daarbij is dat het van vitaal belang is dat ze niet te veel achterop raken met de leerstof als ze lange tijd niet naar school kunnen of regelmatig afwezig zijn. Dat kan via de ziekenhuisscholen, tijdelijk onderwijs aan huis of Bednet.

Snel naar

Bekijk alle opties

Onderwijs thuis

Tijdelijk onderwijs aan huis

Kinderen vanaf 2,5 jaar hebben onder bepaalde voorwaarden recht op vier lestijden per week Tijdelijk Onderwijs aan Huis (TOaH). Leerkrachten van de school van het kind komen thuis lesgeven.

Ook voor kleuters

Sinds januari 2019 hebben zieke kleuters vanaf de eerste kleuterklas recht op tijdelijk onderwijs aan huis. De ouders vragen dat aan aan de directie van hun school, en die kan verder alles regelen.

Niet voor iedereen in het secundair

In een aantal opleidingen is tijdelijk onderwijs aan huis (nog) niet mogelijk: in het deeltijds beroepssecundair onderwijs; in de voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (ASO en KSO); in opleidingen secundair-na-secundair (TSO en KSO); in alternerende beroepsopleiding (BSO) en in de opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. Kom op tegen Kanker ijvert via het Platform voor onderwijs aan zieke leerlingen in Vlaanderen (Poziliv) ook hier voor een wettelijke regeling.

Les volgen op afstand (Bednet)

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren, via de computer thuis, de les in hun eigen klas kunnen volgen. Met een camera in de klas en thuis wordt de leerling rechtstreeks met zijn eigen klas verbonden, alsof hij mee in de les zit.  'Synchroon internetonderwijs' (SIO) heet dat in het onderwijsdecreet. Zo kan de leerachterstand beperkt worden en blijft er sociaal contact met de klasgenoten. Het ziek zijn verschuift naar de achtergrond en het kind kan even weer ‘in de klas’, bij zijn vrienden zijn. Zowel kleuters vanaf vijf jaar als kinderen uit het lager en secundair onderwijs kunnen  gebruikmaken van Bednet. Het materiaal en de begeleiding zijn volledig gratis voor de school en voor het gezin.

Voor leerlingen tussen 11 en 18 jaar is er specifiek een jongerenwebsite waar ze zich verder kunnen informeren via herkenbare en inspirerende verhalen van leeftijdsgenoten.

Permanent onderwijs aan huis

Wie vijf jaar of ouder is, voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor buitengewoon onderwijs en wegens een handicap niet op school geraakt, kan aanspraak maken op Permanent Onderwijs aan Huis (POAH).

Ondersteuning door vrijwilligers

Naast het wettelijk georganiseerde thuisonderwijs (zie hoger), zijn er ook een aantal vrijwilligersorganisaties actief, o.a. School & Ziekzijn. School & Ziekzijn zendt leerkrachten uit die op vrijwillige basis aan huis lesgeven aan zieke leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. De vrijwilligers geven les in samenspraak met de school van het kind en het CLB, bij de leerling thuis of in het ziekenhuis. Inhoud en duur van de lessen worden aangepast aan het niveau en de mogelijkheden van de zieke leerling.

School & Ziekzijn heeft een sterk uitgewerkte regionale werking, met contactpunten in de vijf Vlaamse provincies en Brussel. De studiebegeleiding is gratis. Enkel wanneer de leerkracht zich ver moet verplaatsen, kan een tussenkomst in de vervoerskosten gevraagd worden.

Onderwijs in het ziekenhuis

Kinderen met kanker worden in Vlaanderen behandeld in het UZ Antwerpen, UZ Brussel, UZ Gent of UZ Leuven. Zolang het kind in het ziekenhuis verblijft, kan het meestal in de plaatselijke ziekenhuisschool terecht.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 30/01/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op