Individuele steun en opvang in het ziekenhuis

Hebt u nood aan een babbel? Wilt u uw verhaal eens doen bij iemand anders dan uw partner, familie of het verplegend personeel? Een zorgvrijwilliger is hiervoor de ideale persoon. Er is in heel wat ziekenhuizen permanentie van zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker.

Foto Kom op tegen Kanker/Joost Joossen Zorgvrijwilliger Ann Huber van Kom op tegen Kanker gaat wekelijks op bezoek bij patiënten in het ziekenhuis. Ann is een van de bijna 400 zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker.

Zorgvrijwilligers verzekeren een of meerdere halve dagen permanentie op de afdelingen waar kankerpatiënten gehospitaliseerd of in behandeling zijn (dagkliniek, radiotherapie, hospitalisatie). De bedoeling van deze vrijwilligerswerking is niet de bestaande hulpverlening van verpleegkundig personeel, psychologen, sociaal werkers ... over te nemen, maar ze aan te vullen. De zorgvrijwilligers informeren de patiënten over de diensten van Kom op tegen Kanker en andere instanties en organisaties, ze zijn een luisterend oor en ze kunnen problemen van patiënten signaleren aan de zorgverleners in het ziekenhuis. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar mensen in een moeilijkere sociale situatie (bijvoorbeeld alleenstaanden), patiënten met financiële problemen, mensen met weinig opvang van familieleden, buren of vrienden, mensen met een migratieachtergrond ...

Aanwezigheid zorgvrijwilligers in het ziekenhuis

Arrondissement Antwerpen en Mechelen

 • Antwerpen, ZNA Middelheim:elke ma 9-13u en elke di en do  9-15u, Oncologisch dagziekenhuis en verblijfafdelingen
 • Antwerpen, ZNA Stuivenberg: elke di, woe en vr 9-13u, Oncologisch dagziekenhuis
 • Bornem, AZ St.-Jozefkliniek: elke di en vr 9-13u, Oncologisch dagziekenhuis en verblijfafdelingen
 • Deurne, AZ Monica: elke do 9-13u, verblijfafdeling Oncologie
 • Edegem, UZ Antwerpen:
 • elke dag, Oncologisch en hematologisch dagziekenhuis
  elke vr 9-13u, verblijfafdeling Hematologie
  elke wo 12.30u-17u en elke do 12.30-17u, verblijfafdeling Pediatrie - kinderoncologie
 • Lier, AZ H.-Hartziekenhuis:
  elke di en do 9-13u, verblijfafdeling Oncologie
  elke ma en wo 9-13u, Oncologisch dagziekenhuis
 • Mechelen, AZ St.-Maarten: elke dag 9-12.30u en 12.30u-16u, Oncologisch dagziekenhuis
 • Rumst, AZ H. Familie: elke do 9-13u, Oncologisch dagziekenhuis en verblijfafdeling

Bel of mail de Kom op tegen Kanker-regiocoördinator: 03 213 13 44, zorgregio.antwerpen@komoptegenkanker.be

Limburg

 • Genk, Ziekenhuis Oost-Limburg (campus St.-Jan)
  elke ma 8-17u, afdeling Radiotherapie
  elke di en do vm 9-13u, afdeling Oncologie K45
  elke ma, di en vr vm, 9-13u, daghospitaal
  elke di vm 10-13u, afdeling Pneumologie
 • Hasselt, Jessa Ziekenhuis (campus Virga Jesse)
  elke ma, di, wo, do en vr, 10-14u, afdeling Oncologie B5
  elke ma, di en do, 9-13u, afdeling Hematologie A5
  elke di en do, 10-14u, daghospitaal Hematologie (5e verdieping)
  elke do, 8-17u, afdeling Radiotherapie
  elke di, wo (nm) en do, afdeling C7 Hematologie
 • Maaseik, Ziekenhuis Maas en Kempen
  elke ma, di en wo vm 8:30-12u, daghospitaal
 • Overpelt, Mariaziekenhuis Noord-Limburg
  elke ma en wo vm 10-13u, daghospitaal
 • Tongeren, AZ Vesalius
  elke do vm 8-13u, daghospitaal

Bel of mail de Kom op tegen Kanker-regiocoördinator: 02 225 83 15, zorgregio.limburg@komoptegenkanker.be

Oost-Vlaanderen

 • Aalst, ASZ Aalst: elke ma vm, elke di vm, wo vm (tweewekelijks), vr vm (tweewekelijks)
 • Aalst, OLV-ziekenhuis:
  ma vm en nm (tweewekelijks), elke di vm, di nm (tweewekelijks), elke wo vm en nm, elke do nm, Dagziekenhuis
 • Deinze, AZ Sint-Vincentius: elke ma vm
 • Dendermonde, AZ St.-Blasius: elke ma vm, di vm, wo vm en do vm
 • Gent, AZ Jan Palfijn: tweewekelijks ma vm, elke di vm, elke do vm
 • Gent, AZ St.-Lucas: elke ma vm, di vm, wo vm en nm, do vm en nm, vr vm, straat 47 en straat 49
 • Gent, UZ Gent: elke ma vm, tweewekelijks ma nm, elke di vm, elke wo vm, elke do vm en nm, elke vr vm, afdeling Radiotherapie (ingang 98, route 980)
 • Geraardsbergen, ASZ: één wisselende dag per week, op de dag dat de meeste patiënten komen
 • Oudenaarde, AZ Oudenaarde: afwisselend ma en wo vm
 • Ronse, AZ Glorieux: ma vm, di vm en vr vm
 • St.-Niklaas, AZ Nikolaas : elke ma vm, di vm (tweewekelijks), wo vm en do vm
 • Wetteren, ASZ (campus Wetteren): één wisselende dag per week, op de dag dat de meeste patiënten komen

Bel of mail de Kom op tegen Kanker-regiocoördinator: 09 223 40 40 of zorgregio.oostvlaanderen@komoptegenkanker.be

Arrondissement Turnhout

 • Geel, Sint-Dimpna Ziekenhuis: elke dag 10-14u, Oncologisch dagziekenhuis
 • Herentals, AZ Herentals: ma, woe en vr 9-14u, Oncologisch dagziekenhuis
 • Mol, H. Hartziekenhuis: op wisselende dagen 10-14u, dagziekenhuis
 • Turnhout, AZ Turnhout (campus St.-Elisabeth):
  elke ma en di 9-17u, elke wo-do-vr 9-14u, oncologisch dagziekenhuis
  elke di 8-16u, elke ma-wo-do 8-12u, bestralingsafdeling
  elke ma-wo-vr 10-15u, hospitalisatieafdeling oncologie
  elke wo 13:30-16:30u, Yolo, begeleidingsruimte voor kinderen en jongeren van (groot-)ouders met kanker

Bel of mail de Kom op tegen Kanker-regiocoördinator: 03 260 81 65, zorgregio.turnhout@komoptegenkanker.be

Vlaams-Brabant

 • Leuven, UZ Leuven (campus Gasthuisberg):
  elke ma vm, di nm, do vm en tweewekelijks vr nm, dagcentrum A
  elke di vm en wo nm, tweewekelijks do vm en elke vr vm, dagcentrum B
  tweewekelijks ma vm, elke di en wo vm, consultatie B
  elke di vm en nm, tweewekelijks do vm en nm, afdeling Radiotherapie
 • Leuven, H. Hartziekenhuis: elke ma vm en di vm, Oncologisch dagziekenhuis

Bel of mail de Kom op tegen Kanker-regiocoördinator: 02 225 83 14, zorgregio.vlaamsbrabant@komoptegenkanker.be

West-Vlaanderen

 • Brugge, AZ Sint-Jan
  di en do vm: afdeling Hematologie (6de verdieping)
  di vm, di nm en do vm, afdeling Radiotherapie
  di vm: verblijfafdeling (13de verdieping)
 • Ieper, Jan Yperman Ziekenhuis: ma vm, di vm, wo vm en vr vm: dagziekenhuis
 • Izegem, Sint-Jozefskliniek
  elke wo vm
 • Kortrijk, AZ Groeninge (campus Kennedylaan)
  elke ma vm: afdeling Pneumologie   
  elke di vm: verblijfafdeling
  tweewekelijks wo vm, elke do nm en tweewekelijks vr vm: dagziekenhuis Oncologie
 • Oostende, AZ Sint-Jan (campus Henri Serruys): elke di en tweewekelijks vr vm
 • Oostende, gezondheidscentrum Koninklijke Villa: elke dag na afspraak: 059 24 26 15
 • Roeselare, AZ Delta
  tweewekelijks ma nam en vr nm, elke di nm en do nm
 • Veurne, AZ West: elke ma vm

Bel of mail de Kom op tegen Kanker-regiocoördinator: 09 267 46 56, zorgregio.westvlaanderen@komoptegenkanker.be