Individuele steun en opvang in het ziekenhuis

Hebt u nood aan een babbel? Wilt u uw verhaal eens doen bij iemand anders dan uw partner, familie of het verplegend personeel? Een zorgvrijwilliger is hiervoor de ideale persoon. Er is in heel wat ziekenhuizen permanentie van zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker.

Foto Kom op tegen Kanker/Joost Joossen Zorgvrijwilliger Ann Huber van Kom op tegen Kanker gaat wekelijks op bezoek bij patiënten in het ziekenhuis. Ann is een van de bijna 400 zorgvrijwilligers van Kom op tegen Kanker.

Zorgvrijwilligers verzekeren een of meerdere halve dagen permanentie op de afdelingen waar kankerpatiënten gehospitaliseerd of in behandeling zijn (dagkliniek, radiotherapie, hospitalisatie).

De bedoeling van deze vrijwilligerswerking is niet de bestaande hulpverlening van verpleegkundig personeel, psychologen, sociaal werkers ... over te nemen, maar ze aan te vullen.

De zorgvrijwilligers informeren de patiënten over de diensten van Kom op tegen Kanker en andere instanties en organisaties, ze zijn een luisterend oor en ze kunnen problemen van patiënten signaleren aan de zorgverleners in het ziekenhuis. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar mensen in een moeilijkere sociale situatie (bijvoorbeeld alleenstaanden), patiënten met financiële problemen, mensen met weinig opvang van familieleden, buren of vrienden, mensen met een migratieachtergrond ...

Heel wat ziekenhuizen hebben ook een rustige aparte ruimte voorzien met een gezellige, huiselijkere inrichting, zodat patiënten even kunnen ontsnappen aan de steriele omgeving van de behandelruimtes. Bekijk het overzicht van die oncolounges.