Hulplijnen

Zit u met een vraag of een probleem, dan kunt u bij verscheidene instanties terecht. Een overzicht: 

De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker

Hulplijnen

De Kankerlijn van Kom op tegen Kanker is er voor een luisterend oor, deskundig advies of een bemoedigend gesprek, voor informatie over juridische, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker. De Kankerlijn hoort ook graag waar u het moeilijk mee hebt als u of iemand in uw omgeving kanker heeft. Zo kan Kom op tegen Kanker problemen detecteren en waar mogelijk voor structurele oplossingen pleiten. Ook ideeën en suggesties om de zorg te verbeteren, zijn welkom.

Tele-Onthaal

Bel 106 (24u/24), www.tele-onthaal.be

  • niet gespecialiseerd in kanker, maar voor alle vragen en problemen
  • ook elke avond en woensdagnamiddag via chat

Infopunt Chronisch Zieken

Bel 078 05 08 05 (ma-do 9-12u en 13-17u; vr 9-12u)

  • toegangspoort waar zieken of zorgbehoevende personen en mantelzorgers met vragen terechtkunnen
  • ook via mail (infochronischzieken@cm.be)

Mantelzorgtelefoon

Bel 078 15 50 20 (elke werkdag 10-12u en 13-16u)

  • voor grote en kleine problemen die u als mantelzorger hebt. Mantelzorgers zijn mensen die de zorg opnemen voor iemand die het zelf niet (meer) kan.