Hoe bereidt u zich voor op een doktersconsultatie?

Uw arts wil u graag goed helpen. Hij heeft daarvoor veel informatie nodig van u, bijv. welke klachten u hebt. Hoe kunt u zich goed voorbereiden op een afspraak bij uw kankerspecialist of uw huisarts?

1. Wat kan ik vóór de consultatie doen?

 • Vraag iemand om – als dat door corona toegelaten is – mee te gaan naar de consultatie. Die persoon kan u steunen. Met zijn tweeën hoort en onthoudt u ook meer dan alleen.
 • Maak een lijst van vragen waarop u een antwoord wilt.
 • Schrijf uw klachten of symptomen waarvoor u komt op: wanneer hebt u klachten, wat maakt ze beter of erger?
 • Bij het eerste contact met een arts: maak een lijst van alle medicatie, vitamines, supplementen die u geregeld neemt en noteer kort uw medische voorgeschiedenis.
 • Vergeet uw bril niet. Als u een hoorapparaat draagt, zorg dat het goed werkt.
 • Vraag op het secretariaat tijdig een tolk aan als u niet goed Nederlands begrijpt of laat u begeleiden door iemand die voor u kan tolken. Laat de taal geen barrière zijn om vragen te stellen of bezorgdheden te uiten. Meer lezen over taalbijstand

2. Tips voor tijdens de consultatie?

Consultatie dokter - Annelien Smet
 • Gaat u wegens corona of om een andere reden alleen naar de consultatie, vraag dan aan uw arts of u het gesprek mag opnemen.
 • Begin met de belangrijkste vragen.
 • Aarzel niet om uw dokter te vragen om iets te herhalen of te verduidelijken.
 • Noteer de antwoorden van de dokter (of vraag aan uw begeleider om de belangrijkste zaken te noteren) en doorstreep de vragen die u al stelde.

3. Waaraan moet ik denken voor ik vertrek bij de dokter?

 • Vraag of u mag samenvatten wat u begrepen hebt.
 • Check of u al uw vragen van uw lijstje hebt gesteld.
 • Weet wat na deze consultatie op de planning staat.
 • Vraag wie u wanneer kunt bellen bij problemen of als u meer vragen hebt.

4. Wat moet er na de consultatie gebeuren?

 • Houd uw notities bij.
 • Zet uw vervolgafspraken in uw agenda.
 • Volg de instructies en adviezen van de arts op.
 • Praat over de resultaten van de consultatie met uw geliefden.

5. Hoe bereid ik mij voor op een telefonische of videoconsultatie?

 • Kies een plaats waar u niet gestoord wordt.
 • Gebruik bij voorkeur oortjes of een headset zodat u en de arts elkaar goed verstaan.
 • Volg verder de tips uit vraag 1.

Bij een videoconsultatie:

 • Test op voorhand of de link naar uw videoconsultatie werkt.
 • Zorg voor een goede internetverbinding, bij voorkeur via kabel.
 • Zorg ervoor dat er geen felle lichtbron achter u is (bijvoorbeeld een venster), want dan ziet uw arts alleen uw schaduw.