PET-scan

Een PET-scan is een medisch onderzoek waarbij met een licht radioactieve stof een computerbeeld gemaakt wordt van de plaatsen in je lichaam waar die stof zit. Op een PET-scan ziet de arts ontstekingen en tumoren.

Kwaadaardige cellen zijn heel actief en hebben een hoger energieverbruik – ze hebben dus meer brandstof (of glucose) nodig. Op een PET-scan ziet de arts waar in het lichaam er meer glucose opgenomen wordt en waar er dus ontstekingen of tumoren zitten.

Het onderzoek gebeurt op de afdeling nucleaire geneeskunde van een ziekenhuis door een nucleair geneeskundige. Je moet nuchter zijn. Je krijgt een kleine hoeveelheid licht radioactieve glucose ingespoten in je arm, gevolgd door een halve liter vocht (via een infuus). Daarna krijg je nog een tweede inspuiting met een plasmiddel om de blaas goed leeg te maken (dat is nodig om een goede foto te kunnen maken).

Het duurt een uur voor de stof overal in je lichaam verspreid is en de arts de opnames kan maken. Je krijgt het advies om in die wachttijd te rusten om het energieverbruik van je spieren zo laag mogelijk te houden. Het zijn namelijk niet de spieren die de glucose moeten opnemen, maar de actieve kwaadaardige cellen.

Tijdens de scan zelf ligt je op een onderzoekstafel. Het onderzoek (van hoofd tot lies) duurt 30 tot 40 minuten. Hierna controleert de arts of alle opnames gelukt zijn en of alle delen van het lichaam goed in beeld gebracht zijn. Zo niet, dan maakt hij eventueel extra opnames. In totaal duurt het onderzoek ongeveer 2 uur. Er wordt een verslag gemaakt voor de behandelend arts, die het resultaat van de scan bekijkt en op basis hiervan en van eventuele aanvullende onderzoeken een diagnose stelt.

Laatst aangepast op
Laatst medisch gereviseerd op