Meer over

AYA Movement

Samen met AYA's (adolescents and young adults) zelf en zorgverleners wil Kom op tegen Kanker de zorg voor en levenskwaliteit van AYA's structureel verbeteren. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis en zowel tijdens als na de behandeling. De AYA Movement bestaat uit een strategische adviesraad, een klankbordgroep en een lerend netwerk.

Strategische adviesraad

De strategische adviesraad bestaat uit zorgverleners uit de eerste en tweede lijn, AYA's, (voor zover mogelijk) beleidsmakers en Kom op tegen Kanker.

Deze adviesraad moet de impact van de AYA Movement op de zorg voor en levenskwaliteit van AYA's vergroten. Enerzijds door meer onderbouwde beslissingen te nemen en anderzijds door een grote betrokkenheid van de stakeholders te verzekeren. Zodat het draagvlak voor AYA maatregelen in Vlaanderen en België versterkt wordt en ze makkelijker geïmplementeerd worden.

Klankbordgroep

De AYA klankbordgroep is een overleg van AYA’s dat gestructureerd feedback en advies geeft aan de strategische adviesraad van AYA Movement en zelf op eigen initiatief voorstellen kan doen.

In AYA Movement is de stem van jonge mensen die kanker hebben (gehad) cruciaal. We zoeken daarom AYA’s tussen 16 en 35 jaar die mee willen nadenken over oplossingen voor de noden en problemen die AYA’s ervaren. Interesse? Geef je op als vrijwilliger.

Lerend netwerk

Het lerend netwerk bestaat uit dertien ziekenhuizen die zich geëngageerd hebben om het AYA zorgpad te implementeren, een concreet kader om als ziekenhuis aan de slag te gaan met AYA zorg. Ze zullen regelmatig kennis en ervaringen met betrekking tot de implementatie van de vooropgestelde interventies uitwisselen en van elkaar leren. De langetermijndoelstelling is om voor elke AYA, waar dan ook in Vlaanderen, dezelfde leeftijdsspecifieke zorg te garanderen. 

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 03/04/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u