Recht om vergeten te worden

Sinds februari 2020 bestaat het 'recht om vergeten te worden' voor wie een schuldsaldoverzekering wil afsluiten. Dat recht betekent dat een verzekeraar acht jaar (en vanaf 2025 vijf jaar) na het einde van de succesvolle kankerbehandeling (en voor bepaalde kankersoorten nog minder) geen rekening meer mag houden met die kanker bij de behandeling van je verzekeringsaanvraag.

Een verzekeraar mag je dus op basis van dit recht om vergeten te worden de verzekering niet weigeren en hij mag op basis van die kanker ook geen extra bijpremies vragen. Je zult wel nog steeds je kanker moeten vermelden in de medische vragenlijst bij het aanvragen van de schuldsaldoverzekering.

Onder ‘het einde van de succesvolle behandeling’ wordt verstaan: de einddatum van de actieve kankerbehandeling, zonder herval, met chirurgie, radiotherapie, chemotherapie verricht in een erkende voorziening, zonder noodzakelijke bijkomende behandeling, met uitzondering van een mogelijke voortgezette behandeling van het type hormoontherapie. 

Schuldsaldoverzekering: recht op vergeten.

Acht jaar geleden of minder

Voor bepaalde kankers geldt een kortere termijn dan acht jaar op het recht om vergeten te worden, bijvoorbeeld bij bepaalde vormen van:

  • teelbalkanker
  • borstkanker
  • baarmoederhalskanker.

Bij andere kankers, bijvoorbeeld bepaalde vormen van leukemie of prostaatkanker, zal je de kanker uit het verleden ook moeten vermelden en zal je vervolgens in aanmerking komen voor verzekering onder bepaalde standaardvoorwaarden. De verzekeringsmaatschappijen gebruiken daarvoor een zogenaamd ‘referentierooster’ met ziektebeelden en toegangsvoorwaarden.

Het algemene recht om vergeten te worden en het referentierooster gelden voor alle nieuw aangegane schuldsaldoverzekeringsovereenkomsten.

Wat met bestaande contracten?

Als je al een schuldsaldoverzekering hebt en gebruik wilt maken van dit ‘recht om vergeten te worden’, kun je je bestaande verzekeringsovereenkomst stopzetten en een nieuwe afsluiten. Ga in dat geval na in je verzekeringsovereenkomst hoe je dit juist dient te doen. 

Hou daarbij wel de volgende zaken in je achterhoofd: 

  • Vermijd dat je zonder verzekering komt te zitten: laat eerst een simulatie maken van de prijs van een nieuwe schuldsaldoverzekering bij je huidige verzekeraar en/of bij andere verzekeraars vóór je je huidige verzekeringsovereenkomst opzegt. Zo weet je of het de moeite loont om je huidige verzekeringsovereenkomst op te zeggen.
  • Ga na of een schuldsaldoverzekering afsluiten bij een andere verzekeraar dan die die gelinkt is aan de bank waar je je lening hebt lopen, geen negatief effect heeft op het tarief van je lening. Vaak wordt als voorwaarde voor een gunstiger percentage bij de lening namelijk gesteld dat je je schuldsaldoverzekering (en eventueel ook de brandverzekering) afsluit bij de door de bank naar voren geschoven verzekeraar.
  • Als je je verzekeringspremie in één keer betaalde, zal je eventueel recht hebben op een terugbetaling van het resterende gedeelte van je schuldsaldoverzekeringspremie. Indien je je schuldsaldoverzekering fiscaal hebt ingebracht voor een belastingvermindering, dan zal het deel dat je onterecht al inbracht, belast worden aan 33 % + de gemeentetaks.

Bij geschillen omtrent de toepassing van het recht om vergeten te worden is het Opvolgingsbureau voor de tarifering bevoegd om een niet-bindend advies te geven. Bij blijvende onenigheid kan de kwestie ook voor de rechtbank worden gebracht.

Vanaf wanneer?

De algemene termijn van tien jaar voor alle kankers gold voor alle nieuwe schuldsaldoverzekeringen sinds 1 februari 2020. De kortere termijnen uit het rooster zijn van toepassing voor alle nieuwe schuldsaldoverzekeringen sinds 1 april 2020. De algemene termijn is sinds eind november 2022 gedaald naar acht jaar na het einde van de succesvolle kankerbehandeling en vijf jaar voor zij die de diagnose kregen voor hun 21. Vanaf 1 januari 2025 zal voor iedereen een termijn van vijf jaar na het einde van de succesvolle kankerbehandeling gelden. 

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 31/05/2023 om 14:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Laatst aangepast op