Hospitalisatieverzekering: bij een privéverzekeraar of het ziekenfonds?

Het is nuttig om hospitalisatieverzekeringen goed te vergelijken. Privéhospitalisatieverzekeringen verschillen van hospitalisatieverzekeringen van ziekenfondsen. Het belangrijkste verschil is dat privéverzekeraars bestaande aandoeningen meestal uitsluiten. Een hospitalisatieverzekering bij een ziekenfonds is over het algemeen goedkoper dan bij een privéverzekeraar, maar dekt meestal ook minder. Ook de uitkeringen kunnen lager zijn.

Er is wel een levenslange garantie dat u dezelfde voorwaarden kunt blijven genieten. Een verzekeraar kan een polis niet opzeggen of de premie zomaar verhogen. Een premie kan wel stijgen volgens een speciale ‘medische index’, en bij een individuele verderzetting van een overeenkomst, kan hij worden aangepast aan de leeftijd en zo wel verhogen.

Hospitalisatieverzekering van privéverzekeraars

  • Elke verzekerde heeft de garantie dat hij levenslang van zijn individuele hospitalisatieverzekering onder dezelfde voorwaarden zal blijven genieten, ook als hij chronisch ziek of gehandicapt wordt. De verzekeraar kan de polis dus niet opzeggen of een hogere premie vragen omdat een chronische ziekte of handicap is ontstaan. 
  • Verzekeraars kunnen de premie wel aanpassen aan de evolutie van de index (de algemene consumptie-index of een specifieke index voor de kosten van gezondheidszorg) en aan wijzigingen in het beroep of het statuut van de verzekerde.
  • Enkel de verzekerde zelf kan het verzekeringscontract jaarlijks opzeggen op de vervaldag van de premiebetaling. 
  • De wet bepaalt ook dat verzekeraars geen personen onder de 65 jaar met een reeds bestaande chronische ziekte of handicap mogen weigeren voor ziektekostenverzekeringen. Maar verzekeraars mogen wel ziektekosten die volgen uit deze reeds bestaande aandoening uitsluiten van de verzekeringsdekking. Een document gevoegd bij uw verzekeringspolis moet duidelijk aangeven welke kosten uitgesloten zijn. 
  • De aangerekende premie voor een persoon met een chronische ziekte of handicap moet gelijk zijn aan de premie van eenzelfde persoon zonder chronische ziekte of handicap.

Voor geschillen over  op deze manier uitgesloten kosten kunt u terecht bij de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering.
 

Hospitalisatieverzekering van ziekenfondsen

  • Ziekenfondsen bieden aan hun leden een facultatieve hospitalisatieverzekering aan. De overeenkomst is levenslang, voor zover u lid blijft van hetzelfde ziekenfonds.
  • Als u verandert van ziekenfonds, moet u ook veranderen van hospitalisatieverzekering. Als u bij uw vorige ziekenfonds verzekerd was, kunt u vlot overstappen naar een gelijkaardige hospitalisatieverzekering bij uw nieuwe ziekenfonds. Hou er wel rekening mee dat u bij de hospitalisatieverzekering van uw nieuwe ziekenfonds met een wachttijd geconfronteerd kan worden als u nog niet lang aangesloten was bij de hospitalisatieverzekering van uw vorige ziekenfonds.
  • Ziekenfondsen weigeren hun leden geen hospitalisatieverzekering.
  • In tegenstelling tot de privéverzekeringen, komt de hospitalisatieverzekering van de ziekenfondsen ook – zonder een hogere bijdrage – tussen in de kosten van een reeds bestaande aandoening (een aandoening die al bestond op het moment van het afsluiten van de polis). Er zijn dan wel enkele beperkingen. Bijvoorbeeld: voor een ziekenhuisverblijf wegens een reeds bestaande aandoening dekt de polis wel de kosten van een ziekenhuisverblijf op een gemeenschappelijke of een tweepersoonskamer, maar de supplementen in een eenpersoonskamer worden tijdelijk of definitief uitgesloten.
  • Een ander belangrijk verschil met de private verzekeraars is dat bij de ziekenfondsen ook mensen ouder dan vijfenzestig terechtkunnen om een hospitalisatieverzekering af te sluiten.

Het Vlaams Patiëntenplatform vergelijkt geregeld de hospitalisatieverzekeringen van de ziekenfondsen en de beperkingen die ze opleggen wegens vooraf bestaande aandoeningen. Bekijk hier die vergelijking.