Erkenning als persoon met een handicap

Sommige mensen met kanker kunnen een erkenning krijgen als arbeidsongeschikt persoon of persoon met een handicap, bijv. na een beenamputatie. Zij kunnen dan een beroep doen op allerlei tegemoetkomingen en voorzieningen, van de federale overheid, van de Vlaamse overheid of van de gemeente.

Ook kinderen onder de 21 jaar met kanker komen gedurende een bepaalde periode in aanmerking voor sociale voorzieningen voor kinderen met een handicap (kinderbijslagtoeslag voor kinderen met een aandoening, vermindering van inkomensbelasting, speciale regelingen voor openbaar vervoer ...).

Personen met een handicap, het OCMW, gemeentediensten of de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds kunnen een eerste aanvraag doen of een medische herziening aanvragen via de web-applicatie myhandicap.belgium.be.

Aandachtspunten

  • Beantwoord de vragen over je zelfredzaamheid en beschrijf zo concreet mogelijk de verschillende items. 
  • Het medische deel van de aanvraag wordt digitaal aan je behandelend arts aangeboden. Praat met hem over de aanvraag zodat hij weet dat de vragenlijst er aan komt en zodat hij gericht medische informatie verleent die de omschreven zelfredzaamheidsbeperkingen ondersteunen.
  • Let op voor herzieningsaanvragen van een lopend dossier. Door een medische herziening te vragen riskeer je soms slechter af te zijn. Vraag raad aan de maatschappelijk werker van je ziekenfonds.

Stel je vraag over kanker

Contacteer de Kankerlijn

Bel 0800 35 445
Nu niet beschikbaar
Ma-vrij 9-12u en 13-17u
Chat met de Kankerlijn
Nu offline Beschikbaar op 27/03/2023 om 09:00
Ma 9-12u
Woe 14-17u en 19:30-22:30u
Met dank aan CM-Infopunt Chronisch Zieken
Laatst aangepast op