Wat is de waarborg zware ziekten bij een hospitalisatieverzekering?

De 'waarborg zware ziekte' is een extra dekking in de hospitalisatieverzekering. De waarborg zorgt ervoor dat de behandelingskosten van een ernstige ziekte het hele jaar door terugbetaald worden, zelfs buiten een ziekenhuisopname. Je krijgt de waarborg zware ziekte niet automatisch, je moet zelf vragen om die te activeren.

Bijna alle hospitalisatieverzekeringen komen voor en na je opname in het ziekenhuis tussen voor je medische kosten in en buiten het ziekenhuis die verband houden met je hospitalisatie. Voorbeelden zijn medische onderzoeken, consultaties, apotheekkosten, kinesitherapie … Gewoonlijk dekt de verzekering kosten van een maand vóór tot drie maanden na je hospitalisatie. Naargelang van je contract kunnen die periodes ook korter of langer zijn.

Als je een zware ziekte hebt, bieden de meeste hospitalisatieverzekeringen een uitgebreidere dekking van je ambulante zorgen. Ook zonder ziekenhuisopname betaalt je verzekeraar dan je persoonlijke opleg voor gezondheidskosten in en buiten het ziekenhuis volledig of gedeeltelijk terug. Dat is de waarborg zware ziekte.

Wat je verzekeraar beschouwt als zware ziekten, lees je in de algemene voorwaarden van je contract. Kanker staat bijna altijd in de lijst met zware ziekten. Sommige verzekeraars gebruiken de term ‘ernstige ziekten’.

Niet automatisch

Je ziekteverzekeraar zal je niet zelf laten weten dat deze waarborg bestaat en in je hospitalisatieverzekering zit. Je moet zelf vragen om de waarborg zware ziekten te activeren.

Hoe dat gaat? Afhankelijk van je verzekeraar kan dat met een medisch verslag van je behandelend arts of door een aanvraagformulier in te vullen op de website van je verzekeraar.

Als je langer dan een jaar in behandeling bent, moet je bij sommige verzekeraars zelf elk jaar vragen om de waarborg zware ziekten te verlengen. Bij andere verzekeraars geldt de waarborg tot ‘er geen noodzaak tot behandelen meer is’. 

Kosten indienen

Keurt je verzekeraar je aanvraag goed? Dan dien je de medische kosten in (bijv. dagelijkse medicatie, consultaties bij de specialist of huur van medisch materiaal) bij de verzekeraar. Controleer daarna of je terugbetaald krijgt waar je recht op hebt. Is dat niet het geval? Kaart dat dan aan bij je verzekeraar. 

Bij discussies over de verlening van de waarborg en over welke kosten terugbetaald worden, kan je terecht bij de ombudsdienst van je verzekeraar en in tweede instantie bij de Ombudsman van de Verzekeringen (ombudsman-insurance.be).

Vragen over de waarborg zware ziekte of tips? Bel de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker!

Laatst aangepast op