De geplande spoeling van mijn poortkatheter kan niet doorgaan. Is dat gevaarlijk?

Om het veilig te houden, mogen er tot twaalf weken tussen twee spoelingen van een katheter zitten, maar meestal worden de spoelingen sneller ingepland. Uitstel met enkele weken is dan geen probleem.

Zullen er door het uitstel meer dan twaalf weken tussen twee spoelingen zitten, bespreek dat dan met je (huis)arts. Stel je afspraak voor een spoeling als patiënt echter zelf niet uit. Alleen je behandelende arts kan beoordelen of dat nodig is.

Een poortkatheter wordt vaak pas enkele maanden tot een jaar na het einde van de chemotherapie verwijderd. Als je geregeld een infuus moet krijgen, blijft hij soms nog langer zitten. Als de poort niet meer regelmatig aangeprikt wordt, is het belangrijk de katheter wel nog geregeld te laten spoelen om bloedklonters of infecties te vermijden. Zo’n spoeling kan in het ziekenhuis of door een thuisverpleegkundige gebeuren.

Laatst aangepast op
Laatst medisch gereviseerd op