Chirurgie bij galblaaskanker

De arts zal u alleen opereren als hij verwacht dat u mogelijk van de ziekte kunt genezen. Dat kan alleen bij sommige patiënten met een vroeg stadium van galblaaskanker. Een operatie is alleen zinvol als het mogelijk is om alle kwaadaardige cellen te verwijderen. Bij de operatie verwijdert de chirurg meestal het deel van de lever waar de galblaas tegenaan ligt. Daarnaast verwijdert hij de lymfeklieren rond de galblaas.

De chirurgische ingrepen voor galblaaskanker zijn complex en risicovol. De overlevingskansen liggen beduidend hoger als de patiënt behandeld wordt in een ‘ervaren’ ziekenhuis. Het is aan te raden om een ziekenhuis en een chirurg te vinden die veel ervaring hebben met deze operaties. Vraag de chirurg of de behandelend arts hoeveel ervaring uw ziekenhuis heeft met moeilijke leverchirurgie.

Complicaties en risico’s

Bij elke operatie kunnen complicaties ontstaan. Bij een operatie voor galblaaskanker hebt u een risico op nabloeding, infectie van de wond, longontsteking, trombose (een bloedklonter in de bloedvaten).
Chirurgie voor galblaaskanker is een ingrijpende operatie waarbij soms delen van meerdere organen worden weggenomen. Ernstige complicaties zijn dan ook mogelijk, zoals het lekken van gal in de buik, infecties en leverfalen.
Zoals bij andere (buik)ingrepen werken uw maag en darmen tijdelijk niet. Hierdoor kan het zijn dat u misselijk bent. Men start pas opnieuw met voeding als er voldoende tekenen zijn dat er weer beweging is in de ingewanden. Eventueel is tijdelijk bijvoeding nodig.