In een elektronische sigaret of e-sigaret wordt een vloeistof verhit en omgezet in damp. De gebruiker ademt geen rook in, maar damp. E-roken wordt daarom ook dampen genoemd. De e-sigaret met nicotine is een vrij nieuw product dat sinds 2016 ook op de Belgische markt toegelaten is. Er zijn e-sigaretten met en zonder nicotine.

Welke gevolgen heeft de e-sigaret op de gezondheid? Hoe nuttig is ze om te helpen stoppen met roken? Een video van Tabakstop.be en Stichting tegen Kanker.

De meeste tabaksrokers die (ook) dampen, gebruiken vloeistofpatronen met nicotine. Omdat nicotine een verslavende stof is, blijven rokers immers behoefte aan nicotine hebben. De nicotine zit in de in- en uitgeademde damp.

Is de e-sigaret met nicotine een gezond(er) alternatief voor de gewone sigaret?

Dat hangt af van wie de vraag stelt:

  • Bent u een roker? Dan is de e-sigaret met nicotine veel minder schadelijk voor uw gezondheid dan de gewone sigaret. Dat komt omdat er geen tabak verbrand wordt. Er zijn rokers die daarom overschakelen van de gewone sigaret naar de e-sigaret. Ideaal is echter om te stoppen met zowel roken als dampen. Als u de e-sigaret combineert met de gewone sigaret, dan is het gezondheidsvoordeel erg beperkt. Alleen als u helemaal geen gewone sigaretten meer rookt, gaat uw gezondheid erop vooruit.
  • Rookt u niet? Begin dan liever niet met de e-sigaret, want de langetermijngevolgen van e-roken zijn nog niet bekend. Nicotine is en blijft een giftige en erg verslavende stof en is dus zeker niet onschuldig. 
    Dat geldt des te meer voor jongeren. Zij zijn nog volop in de groei en dan zijn de hersenen  zeer gevoelig voor de schade van nicotine. Bovendien zou de e-sigaret een opstapje naar de echte tabakssigaret kunnen worden. 
De e-sigaret is wel gezonder dan tabak, maar daarom nog geen gezond product.

Er zijn nog geen studies beschikbaar over het gebruik van de e-sigaret op lange termijn (langer dan tien jaar). Maar de meeste wetenschappers zijn het er wel over eens dat een e-sigaret minder schadelijk is dan een gewone sigaret. Bji een gewone sigaret vindt er namelijk een ontbrandingsproces plaats. Daarbij komen veel chemische stoffen vrij (bijvoorbeeld koolstofmonoxide, formaldehyde, benzeen, teer …). In een gewone sigaret zitten meer dan 4.000 chemische stoffen, waarvan er minstens 70 kankerverwekkend zijn. Deze stoffen verhogen het risico op kanker en op hart- en vaatziekten. Bij een e-sigaret vindt er geen verbranding plaats maar wordt er damp geproduceerd. Er zitten minder stoffen in de damp van een e-sigaret dan in de rook van een gewone sigaret. 
Kortom, de e-sigaret is wel gezonder dan tabak, maar daarom nog geen gezond product. 

Shishapen

Ook de onder kinderen en jongeren aan populariteit winnende shishapen zonder nicotine is niet zo onschuldig als ze lijkt. Een shishapen is een elektronische sigaret die eruit ziet als een kruising tussen een sigaret en een pen. Ze bestaat in allerlei kleurtjes en (alcohol)smaakjes, en bevat meestal geen nicotine of tabak.  Ze is de hedendaagse versie van de chocoladesigaret. Maar ze is gevaarlijker dan de chocoladeversie omdat er echt geïnhaleerd wordt. En ze mikt op een heel jong publiek.

Het gebruik van de shishapen wordt afgeraden omdat de gevolgen voor de gezondheid op langere termijn nog niet bekend zijn.

De shishapen is vrij te koop. Ze is zelfs op de markt of op de kermis te vinden. Het is echter wettelijk niet toegestaan om ze te verkopen aan jongeren onder de 16 jaar.

Het gebruik van de shishapen door niet-rokers wordt afgeraden omdat de gevolgen voor de gezondheid op langere termijn nog niet bekend zijn en omdat ze mogelijk de drempel naar tabaksroken voor jongeren verlaagt.

Meedampen?

Hoe zit het dan met ‘meedampen’ (de e-sigaretversie van passief roken of meeroken)? De gevolgen van meedampen kunnen nog niet voldoende ingeschat worden. Daarom dampt u beter niet mee in een gesloten ruimte en dampen e-sigaretrokers het best buiten. Daarnaast is er ook nog de voorbeeldrol: zien roken doet roken. Nog een goede reden dus om niet te dampen in het bijzijn van minderjarigen. Zo vermijden we ook om van roken opnieuw iets normaals te maken: de handeling van dampen lijkt sterk op die van roken. De omgeving bepaalt sterk het rookgedrag van kinderen en jongeren, wellicht geldt dit ook voor dampen.

Is de e-sigaret een hulpmiddel bij stoppen met roken?

De e-sigaret kan voor sommigen een hulpmiddel zijn om te stoppen met roken.

De e-sigaret kan voor sommigen een hulpmiddel zijn om te stoppen met roken. Een e-sigaret met nicotine kan gebruikt worden als nicotinevervanger. U kan ze ook combineren met andere hulpmiddelen om te stoppen met roken.

Wetgeving

Net als de gewone sigaret mag de e-sigaret niet verkocht worden aan jongeren onder de 16 jaar. Reclame en promotie voor de e-sigaret is verboden (behalve affiches in krantenwinkels en gespecialiseerde verkooppunten) en ze valt ook onder het rookverbod in de openbare ruimte. Waar er een rookverbod geldt, is er dus ook een dampverbod van kracht. Sinds 2016 is de onlineverkoop van e-sigaretten met nicotine verboden (om de verkoop van uitsluitend gecontroleerde producten te kunnen garanderen) en de producten moeten een beveiliging voor kinderen bevatten, en bij aankoop moet een folder meegegeven worden.