Ziekte van Waldenström

De ziekte van Waldenström is een vrij zeldzame vorm van kanker in het beenmerg, waarbij opgezette lymfeklieren kunnen voorkomen. Ze ontstaat door een ongecontroleerde groei van een welbepaalde soort witte bloedcellen.
233 diagnoses ziekte van waldenström
op 71.651 kankerdiagnoses in 2019
(België)

In de eerste periode is behandeling gedurende langere tijd, soms jaren, niet nodig. Volgens de huidige richtlijnen wordt de ziekte van Waldenström pas behandeld als er klachten zijn. Voor de behandelingskeuze houdt het artsenteam vooral rekening met de aard van de klachten, met het stadium waarin de ziekte zich bevindt en met de algemene conditie en leeftijd van de patiënt. Tot de behandelingsopties behoren chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en een stamceltransplantatie. Plasmaferese is een ondersteunende behandeling waarbij het eigen bloedplasma van de patiënt wordt verwijderd, maar de zich erin bevindende bloedcellen niet. Afgetapt bloed wordt gescheiden waarna de patiënt de eigen bloedcellen weer terugkrijgt. Uw behandelend arts kan u ook vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek (ook een klinische studie genoemd).

Noot: De ziekte van Waldenström lijkt sterk op de ziekte van Kahler (multipel myeloom) maar kent een ander ziekteverloop en wordt anders behandeld. 

Coronavirus / Covid-19

Lees de verzamelde info rond het coronavirus en kanker

Hoe kunnen wij u helpen?

Voor uw vraag of probleem over kanker, neem contact op met de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker: