Kan zelfonderzoek van mijn borsten een mammografie vervangen? En wordt een MRI ook gebruikt om borstkanker op te sporen?

Zelfonderzoek ter vervanging van een mammografie?

Jammer genoeg kunnen knobbeltjes in de borst pas gevoeld worden als ze groter zijn dan één centimeter. Meestal gaat het over goedaardige knobbels en dan is er vals alarm geslagen. Gaat het toch over kwaadaardige knobbels, dan is de kans op uitzaaiingen veel groter. Uit grootschalige onderzoeken blijkt dat zelfonderzoek van de borsten het aantal vrouwen dat aan borstkanker sterft niet doet dalen, maar vooral meer goedaardige afwijkingen aan het licht brengt. Borstzelfonderzoek komt dus vaak te laat of slaat alarm voor ongevaarlijke aandoeningen. Hoewel vrouwen hun borsten dus zelf kunnen onderzoeken, biedt deze techniek onvoldoende zekerheid en kan ze de mammografie onmogelijk vervangen.

MRI om borstkanker op te sporen?

Een MRI (magnetic resonance imaging, ook magnetische resonantie of kernspinresonantie genoemd), is een beeldvormende techniek waarbij geen röntgenstralen gebruikt worden, maar radiogolven en magneetvelden. Watermoleculen in het weefsel worden door radiogolven aan het trillen gebracht, die als de radiogolf wegvalt nog eventjes natrillen. Die trilling kan met gevoelige antennes worden opgevangen en na ingewikkelde berekeningen omgezet worden in zeer nauwkeurige beelden.

De techniek is erg tijdrovend en duur en komt daarom niet in aanmerking om ingezet te worden bij een volledige bevolkingsgroep zoals bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar. MRI is echter een zeer interessante techniek voor vrouwen die erfelijk belast zijn met borstkanker. Deze vrouwen moeten van zeer jonge leeftijd intensief opgevolgd worden, maar dat gebeurt beter niet met röntgenstralen: het borstweefsel van jonge vrouwen is extra kwetsbaar en een jaarlijks röntgenonderzoek zou hun risico op borstkanker dramatisch verhogen.