Veel mensen combineren de zorg voor hun naaste met een betaalde job. Maar dat is niet evident. Om te voorkomen dat u hierdoor overbelast raakt, kunt u verschillende dingen doen. Zo kunt u gebruikmaken van een wettelijke verlofregeling zoals tijdskrediet of loopbaanonderbreking. 

Werk en zorg combineren? Bekijk of u kunt gebruikmaken van de wettelijke verlofregelingen die in ons land bestaan.

Of u kunt met uw werkgever bekijken wat mogelijk is: aangepaste werkuren bijvoorbeeld, of een vermindering van uw uren. Hieronder vindt u de wettelijke mogelijkheden opgesomd.

Voor werknemers

Met de toepassing Break@Work kunt u berekenen hoeveel tijdskrediet of loopbaanonderbreking u nog kunt opnemen, en wat het bedrag van uw uitkering zou zijn.

Voor zelfstandigen

Bekijk hier de mogelijkheden om uw zelfstandige activiteit te onderbreken voor de zorg aan een naaste.

Voor werkgevers

Werkgevers kunnen erg veel betekenen voor hun werknemers die mantelzorgtaken op zich nemen. Zo kan er door voldoende flexibiliteit op het vlak van werkuren, bereikbaarheid enz. al heel wat belasting en druk worden weggenomen bij werknemers die voor iemand zorgen.

Lees hier meer over