Werk en studie

Gaan werken na kanker, naar school gaan of studeren met kanker: u heeft daarover ongetwijfeld een hoop vragen. U vindt hier alles over naar school gaan en studeren, en vooral juridische informatie over werkhervatting na kanker.

Werkhervatting na kanker

Werk(hervatting) en kanker

Wat moet u vertellen aan uw werkgever en welke papieren moet u in orde brengen als u ziek wordt? Mag u werken tijdens de behandeling? Kunt u na een tijd het werk deeltijds hervatten? Hieronder vindt u een overzicht van alle juridische vragen over werken en opnieuw gaan werken na kanker.

Foto ID/ Karel Hemerijckx

Naar school gaan en studeren

Als een kind of jongere kanker heeft, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor de school en studie. In welke situaties is onderwijs aan huis of in het ziekenhuis mogelijk? Op welke andere ondersteuning kunnen kinderen en jongeren rekenen? En wat gebeurt er met studiepunten, studietoelagen en kinderbijslag voor wie hoger onderwijs volgt?