Welke vragen kunt u stellen over deelname aan een klinische studie?

Als u overweegt om deel te nemen aan een klinische studie, vindt u hier enkele vragen die u uw arts of verpleegkundige kunt stellen. 

Over de klinische studie

Foto iStock Stelt uw arts voor om deel te nemen aan een klinische studie? Neem dit lijstje vragen mee naar uw volgende gesprek met de arts.
 • Wat wordt er getest in het onderzoek? 
 • Waarom denken onderzoekers dat de behandeling in studie beter kan zijn dan de behandeling die tot nu toe wordt gebruikt? 
 • Als ik deelneem, is het dan mogelijk dat ik de nieuw te bestuderen behandeling niet krijg? Is het dus een studie waar het toeval beslist of ik in groep zit die de nieuwe behandeling krijgt
 • Hoelang zal ik in de studie zitten? 
 • Wat zijn mijn verplichtingen? 

Over de behandeling en mogelijke bijwerkingen

 • Wat kan ik verwachten van deze behandeling? 
 • Hoe weet mijn arts of de behandeling bij mij werkt? 
 • Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen? 
 • Hoe groot is het risico op nevenwerkingen? 
 • Wat moet ik doen als ik een bepaalde nevenwerking heb? 
 • Wat zijn de mogelijke voordelen? 
 • Zijn de mogelijke risico’s en voordelen van de studie vergelijkbaar met die van de behandeling die ik anders krijg als ik niet deelneem? 
 • Welke andere behandelopties heb ik als ik niet meedoe aan deze studie? 

Over praktische zaken

 • Wanneer moet ik beslissen of ik wil deelnemen? 
 • Is er eventueel iemand die in de studie zit, met wie ik eens kan praten?  
 • Wat gebeurt er als ik met de studie wil stoppen?  
 • Zijn er extra kosten verbonden aan de studie? 
 • Moet ik vaker naar het ziekenhuis gaan voor de studie? Moet ik er vaker blijven? 
 • Moet ik meer onderzoeken ondergaan (bloedafname, scans …)?  
 • Bij wie kan ik terecht met vragen tijdens en na de studie? 
 • Blijven mijn gezondheidsgegevens privé? 
 • Hoe word ik op de hoogte gehouden van de resultaten van de studie? 

Lees meer over klinische studies