Welke voordelen en risico’s zijn aan een klinische studie verbonden?

Klinische studies zijn een vorm van wetenschappelijk onderzoek, meer bepaald onderzoek op mensen. Lees hier meer over voor- en nadelen. 

Foto iStock Deelnemen aan een studie betekent vaak een extra behandelingsmogelijkheid of een kans om een nieuwe beloftevolle behandeling te krijgen die elders niet beschikbaar is.

Mogelijke voordelen van deelname aan een klinische studie zijn: 

  • Zo’n studie betekent vaak een extra behandelingsmogelijkheid of een kans om een nieuwe beloftevolle behandeling te krijgen die elders niet beschikbaar is. 
  • Als de nieuwe behandeling beter werkt dan de standaardbehandeling, kunt u bij de eersten zijn om daar baat bij te hebben. 
  • U wordt nauwgezet door zorgverleners opgevolgd. 
  • De klinische studie kan onderzoekers meer leren over (de behandeling van) kanker en toekomstige patiënten vooruithelpen. 

Mogelijke risico’s zijn: 

  • De nieuwe behandeling werkt mogelijk niet beter dan uw huidige behandeling. 
  • De nieuwe behandeling kan bijwerkingen hebben, die kunnen variëren van kleine en omkeerbare bijwerkingen tot levensbedreigende bijwerkingen. Sommige bijwerkingen kunnen ook weken, maanden of zelfs jaren later opduiken en kunnen leiden tot schade aan belangrijke organen, zoals hart of nier. Zelden leidt het tot de ontwikkeling van een andere kanker. 
  • Bij geneesmiddelenstudies in fase 3 weet u soms niet of u het nieuwe geneesmiddel of een placebo krijgt. 
  • Mogelijk moet u voor de studie vaker naar het ziekenhuis gaan, of worden opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoeken en de behandeling. 
  • Mogelijk vindt u het moeilijk om om te gaan met de onzekerheid van niet te weten of u een nieuwe behandeling krijgt, of de standaardbehandeling of een placebo. 
  • Mogelijk zijn er extra kosten verbonden aan het onderzoek (bijvoorbeeld voor verplaatsing, parkeren, kinderopvang e.d.). Hiervoor wordt vaak een vergoeding voorzien: bespreek dat aan het begin van uw deelname aan een studie met uw arts. 

Lees meer over klinische studies