Het identificeren van stoffen die kanker kunnen veroorzaken is een eerste stap naar kankerpreventie. De overheden gebruiken deze informatie om acties te ontwikkelen om de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te verminderen. De stoffen die kanker kunnen veroorzaken kunnen van allerlei aard zijn. 

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (International Agency for Research on Cancer, kortweg IARC, het kankeragentschap van de Wereldgezondheidsorganisatie), onderzoekt of bepaalde stoffen kankerverwekkend zijn en onderscheidt vier groepen: 

  • Groep 1: stoffen die zeker kankerverwekkend zijn voor mensen. Voorbeelden zijn arseen, asbest, benzeen, cadmium, bepaalde chroom- en nikkelverbindingen, bepaalde hormoonverstorende stoffen, tabaksrook, fijn stof en vinylchloride.
  • Groep 2A: stoffen die waarschijnlijk kankerverwekkend zijn voor mensen (beperkt bewijs bij mensen, voldoende bewijs bij proefdieren).
  • Groep 2B: stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn voor mensen (beperkt bewijs bij mensen, afwezigheid van voldoende bewijs bij proefdieren).
  • Groep 3: stoffen die niet kankerverwekkend voor mensen zijn.

In het luik Straling en schadelijke stoffen leest u meer over in welke situaties het aangewezen is om blootstelling aan bepaalde stoffen en stralen te vermijden en hoe u er zich tegen kunt beschermen.