Welke ondersteuning is er voor de verzorgers van iemand die niet meer kan genezen?

Vaak regelt u als naaste mee de professionele zorg voor de patiënt: thuisverpleging of andere thuiszorg organiseren, medicatie en medisch materiaal halen, facturen betalen en administratie in orde brengen … Aarzel niet om hierbij hulp te vragen van de dienst Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds.

Werk en zorg combineren

Foto Sien Verstraeten / Vlaamse Ouderenraad

Als u de zorg voor een naaste combineert met een betaalde job, kunt u overwegen om tijdelijk minder of niet te werken, met een uitkering. Er bestaat bijvoorbeeld

  • palliatief verlof (werknemers, zelfstandigen en werklozen)
  • thematisch verlof voor medische bijstand voor een zwaar ziek gezins- of familielid (werknemers en ambtenaren)
  • tijdskrediet om te zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid (werknemers)
  • mantelzorguitkering (zelfstandigen)
  • verlof voor erkende mantelzorgers (nieuw sinds 1 september 2020)

Lees alle details over tijdelijk niet of minder werken om voor iemand te zorgen.

Mantelzorg

Wat betekent het om voor een naaste met kanker te zorgen? Welke hulp kunt u daarbij krijgen? Welke premies kunt u aanvragen? Hoe kunt u samenwerken met zorgverleners? Lees hier alles over mantelzorg

Ondersteuning bij rouw

Rouwzorg is een onderdeel van de palliatieve zorg, en begint niet na een overlijden, maar ook al vooraf. Rouw begint bij het voorbereiden op het onvermijdelijke afscheid. Lees hier welke ondersteuning er bestaat bij rouw

Meer lezen