Welke behandeling?

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines betrokken zijn. Hoeveel mogelijke behandelingen er voor uw kanker zijn, hangt af van de soort kanker, de uitgebreidheid van de ziekte en individuele factoren zoals uw leeftijd en uw algemene conditie.

Eén therapie of een combinatie?

Welke behandeling(en) u krijgt, wordt besproken in overleg tussen verschillende artsen-specialisten Welke behandeling(en) u krijgt, wordt besproken in overleg tussen verschillende artsen-specialisten

Soms, vooral als de kanker in een vroeg stadium ontdekt werd, volstaat slechts één behandelingsmethode. Het gaat dan meestal om chirurgie. Een zeer goed gelokaliseerde nierkanker bijvoorbeeld, vroeg ontdekt en van een niet te agressief type kan met een chirurgische ingreep worden verwijderd.

Kanker wordt echter dikwijls behandeld met een combinatie van verschillende therapieën: chirurgie en/of radiotherapie en/of chemotherapie ... In principe kunnen alle therapieën gecombineerd worden, maar uiteraard kiezen de artsen altijd de doeltreffendste en comfortabelste combinatie voor een bepaald type kanker in een bepaald stadium.

Therapieën worden bijvoorbeeld gecombineerd als de behandelend arts vreest dat de kanker zou kunnen uitzaaien. Of soms hebben verschillende therapieën een versterkend effect op elkaar.

Curatief, adjuvant, neoadjuvant, palliatief

Artsen gebruiken wel eens de termen curatief, adjuvant, neo-adjuvant, palliatief en onderhoudsbehandeling. Die termen zeggen iets over het doel van een bepaalde behandeling.

  • Een curatieve behandeling is bedoeld om een patiënt te genezen.
  • Een adjuvante behandeling wordt gegeven als aanvulling op de curatieve behandeling. Chemotherapie bijvoorbeeld wordt vaak gegeven na chirurgie, en is dan bedoeld om het risico te verkleinen dat de kanker terugkomt.
  • Een neoadjuvante behandeling wordt gegeven vóór een operatie met de bedoeling een tumor te verkleinen zodat hij makkelijker weg te nemen is en om de overleving op lange termijn te verbeteren.
  • Een palliatieve behandeling verlicht symptomen zoals pijn, maar geneest de ziekte niet. Ze verbetert wel de levenskwaliteit van de patiënt.
  • Een onderhoudsbehandeling is een behandeling die wordt gegeven na de eerste (primaire) behandeling. Een onderhoudsbehandeling is het langer doorgaan met een behandeling (chemotherapie of immunotherapie bijvoorbeeld) om het effect ervan te bestendigen en zo de ziekte langer onder controle te houden of te beschermen tegen herval.