Welke behandeling?

De behandeling van kanker wordt besproken en gepland in een overleg waarbij specialisten van verschillende disciplines betrokken zijn. Hoeveel mogelijke behandelingen er voor uw kanker zijn, hangt af van de soort kanker, de uitgebreidheid van de ziekte en individuele factoren zoals uw leeftijd en uw algemene conditie.

Eén therapie of een combinatie?

Welke behandeling(en) u krijgt, wordt besproken in overleg tussen verschillende artsen-specialisten Welke behandeling(en) u krijgt, wordt besproken in overleg tussen verschillende artsen-specialisten

Soms, vooral als de kanker in een vroeg stadium ontdekt werd, volstaat slechts één behandelingsmethode. Het gaat dan meestal om chirurgie. Een zeer goed gelokaliseerde nierkanker bijvoorbeeld, vroeg ontdekt en van een niet te agressief type kan met een chirurgische ingreep worden verwijderd.

Kanker wordt echter dikwijls behandeld met een combinatie van verschillende therapieën: chirurgie en/of radiotherapie en/of chemotherapie ... In principe kunnen alle therapieën gecombineerd worden, maar uiteraard kiezen de artsen altijd de doeltreffendste combinatie voor een bepaald type kanker in een bepaald stadium en aangepast aan uw persoon en dossier.

Soms zijn er verschillende behandelingen of combinaties van behandelingen mogelijk. Aarzel niet uw arts vragen te stellen over de keuzemogelijkheden en over de bijwerkingen van de verschillende behandelingen. Bij twijfel kan ook een tweede mening van een andere specialist verhelderend en nuttig zijn.

Curatief, adjuvant, neoadjuvant, palliatief

Artsen gebruiken wel eens de termen curatief, adjuvant, neo-adjuvant, palliatief en onderhoudsbehandeling. Die termen zeggen iets over het doel van een bepaalde behandeling.

  • Een curatieve behandeling is bedoeld om een patiënt te genezen.
  • Een adjuvante behandeling wordt gegeven als aanvulling op de curatieve behandeling. Chemotherapie bijvoorbeeld kan gegeven worden na chirurgie, en is dan bedoeld om het risico te verkleinen dat de kanker terugkomt.
  • Een neoadjuvante behandeling wordt gegeven vóór een operatie met de bedoeling een tumor te verkleinen zodat hij makkelijker weg te nemen is en om de overleving op lange termijn te verbeteren.
  • Een palliatieve behandeling is gericht op het remmen van de ziekte, het verlichten of voorkomen van klachten zoals pijn en het zo veel mogelijk voorkomen van complicaties door de tumor zelf, zoals infecties en bloedingen. Een palliatieve behandeling geneest de ziekte niet. Zij heeft als doel de levenskwaliteit van de patiënt te verhogen en kan in sommige gevallen ook de levensduur verlengen. Lees meer over palliatieve zorg in het ziekenhuis.
  • Een onderhoudsbehandeling is een behandeling die wordt gegeven na de eerste (primaire) behandeling. Een onderhoudsbehandeling is het langer doorgaan met een behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie of immunotherapie) om het effect ervan te bestendigen en zo de ziekte langer onder controle te houden of te beschermen tegen herval.

Als u dit wenst te weten, vraag dan uitdrukkelijk aan uw arts of uw ziekte te genezen is of niet, zodat u goed geïnformeerd bent en u mee kunt beslissen over het al dan niet voortzetten van de behandeling. Het is immers zeer belangrijk een curatieve behandeling volledig en op exacte tijdstippen te ondergaan – ook al hebt u veel last van bijwerkingen.