Tabaksrook zit vol schadelijke stoffen. En die zitten niet alleen in de rook die de roker inademt. Ook meerokers inhaleren deze stoffen.

In tabaksrook zitten meer dan 4500 stoffen. De giftigste zijn:

 • Acetonitriel: Wordt gebruikt bij de fabricatie van kunststoffen, rubber, acryl en sommige insecticiden.
 • Acroleïne: Een toxische vloeistof die irriterende en kankerverwekkende dampen afgeeft.
 • Ammoniak: Wordt gebruikt bij de fabricatie van explosieven, meststoffen en ontsmettingsmiddelen.
 • Benzeen: Kankerverwekkend. Speelt een rol bij het ontstaan van leukemie en veranderingen aan chromosomen.
 • Cetaldehyde: Ontvlambare, toxische en irriterende vloeistof.
 • Fenol: Een zeer toxische zuurverbinding.
 • Formaldehyde: Wekt irritatie op van ogen, keel, neus en longen. Bij langdurige blootstelling speelt formaldehyde een rol in het ontstaan van verschillende vormen van kanker, bijvoorbeeld van de longen, keelholte, botten en huid. Formaldehyde komt op natuurlijke wijze voor in het milieu, maar in een rokerige kamer liggen de concentraties al snel 1000 keer hoger.
 • Koolmonoxide: Een kleur- en reukloos gas dat ontstaat bij de verbranding van tabak. Koolmonoxide komt via de longen in het bloed waar het de plaats van zuurstof inneemt. Vitale organen worden zo voorzien van het giftige koolmonoxide in plaats van zuurstof.
 • Methaanzuur: Een krachtige, irriterende stof die gebruikt wordt bij de fabricatie van stoffen en leder.
 • Methanol: Brandalcohol die gebruikt wordt bij de fabricatie van antivries, harsen en drugs.
 • Methylchloride: Een toxisch gas dat gebruikt wordt bij de productie van rubber en oplosmiddelen.
 • Nicotine: De stof die ervoor zorgt dat rokers verslaafd raken aan hun sigaret. Nicotine werkt al na 7 seconden, maar is zeer snel uitgewerkt. Onder meer voor de nicotine blijft men roken.
 • Nitrosaminen: Kankerverwekkende stoffen die alleen in tabaksproducten voorkomen. Kunnen verschillende vormen van longkanker veroorzaken.
 • Propionaldehyde: Een ontsmettingsmiddel.
 • Pyridine: Een ontvlambare vloeistof die in bactericiden en insecticiden zit.
 • Teer: Bevat op zich ook weer 200 schadelijke stoffen, waaronder het bekende dioxine. Wie stevig rookt of zeer vaak in rokersruimtes vertoeft, slaat trouwens in zijn eentje meer dioxine op dan alle dioxinekippen samen wisten te verzamelen. Teer stapelt zich op in de longen, waardoor giftige stoffen langer op de cellen kunnen inwerken en kanker veroorzaken. In de gordijnen en op het behang in ruimtes waar veel gerookt wordt, kunt u de bruine aanslag van de teer goed zien.
 • Waterstofcyanide: Ook bekend als ‘blauwzuur’, veroorzaakt al in kleine hoeveelheden irritaties van het neusslijmvlies, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. In grotere hoeveelheden kunnen gewichtsverlies en maagdarmproblemen optreden.

Andere giftige stoffen in tabaksrook zijn: arsenicum, acetaat, azijnzuur, DDT, polonium ...

Zelfs weinig roken is al schadelijk voor zowel de roker als de meeroker, want ook kleine hoeveelheden tabaksrook hebben al een duidelijk kankerverwekkend effect.

De verschillende soorten tabaksrook

Tabaksrook kan je in verschillende soorten rook indelen. De rook van de hoofdstroom, of primaire rook, is de rook die de roker inademt bij het inhaleren. De rook van de zijstroom, of secundaire rook, is de rook die zich rechtstreeks van de brandende sigaret, sigaar of pijp in de lucht verspreidt.

Tabaksrook

De rook van de zijstroom bevat dezelfde kankerverwekkende en giftige stoffen als die van de hoofdstroom. De ongefilterde rook, die direct van de sigaret in de omgeving komt, bevat echter hogere concentraties kankerverwekkende en giftige bestanddelen dan de rook die eerst gefilterd is door de longen van de roker.

Daarnaast is er ook nog de zogenaamde tertiaire rook: de rook die wordt uitgeblazen door de roker. Er is ook nog de quaternaire stroom of ‘derdehandsrook’: de cocktail van giftige stoffen die blijft hangen in zetels, kleding, stof, de vloer, de oppervlakte, … lang nadat de sigaret gedoofd is.

Omgevingsrook bestaat voornamelijk uit secundaire rook of zijstroomrook (85%) en tertiaire rook (15%). Secundaire rook heeft een lagere temperatuur. Omdat er een onvolledige verbranding is bevat deze rook meer schadelijke stoffen dan de primaire en tertiaire rook: ze bevat 3 keer meer koolmonoxide (CO), 7 keer meer benzeen, 70 keer meer nitrosaminen en 100 keer meer ammoniak. Het effect van meeroken neemt ook toe al naargelang de concentratie van de rook en de blootstelling eraan. Hoe meer blootstelling gedurende de dag en doorheen de jaren, hoe groter het risico. En hoe kleiner de ruimte is, hoe geconcentreerder de rook.

Informatie op maat van jongeren over de schadelijke stoffen in rook