Wat is palliatieve zorg?

Wie aan een ongeneeslijke aandoening lijdt, kan nood hebben aan palliatieve zorg. Lees hier meer over wat de bedoeling van palliatieve zorg is, voor wie het is bedoeld, uit welke zorg het bestaat en wanneer palliatieve zorg best start.

Foto iStock

Doel?

Palliatieve zorg maakt het lijden draaglijker, zorgt ervoor dat iemand zich beter voelt en meer kwaliteit van leven heeft, en dat zijn of haar huidige en toekomstige zorg beter wordt gepland.

Voor wie?

Voor wie aan een ongeneeslijke aandoening lijdt. Palliatieve zorg is er in eerste instantie voor wie ziek is, maar ook voor familie en naasten.

Welke zorg?

Palliatieve zorg kan bestaan uit medische of verpleegkundige zorg en ondersteuning van praktische, sociale, financiële, emotionele en existentiële of spirituele aard. De zorg wordt bepaald door de wensen, noden en keuzes van de ongeneeslijke zieke persoon.

Wanneer?

Palliatieve zorg kan al starten vanaf het moment dat iemand hoort dat hij niet meer beter kan worden. Er zou zelfs al over palliatieve zorg gesproken kunnen worden zodra iemand de diagnose krijgt van een ongeneeslijke, levensverkortende of levensbedreigende aandoening. Dat betekent voor sommige mensen enkele weken voor het sterven, voor anderen nog maanden of jaren voor het sterven.

Om goede palliatieve zorg te organiseren, moet er tijdig mee worden gestart. Wacht niet om er zo snel mogelijk met uw huisarts of behandelend arts over te spreken.

Om goede palliatieve zorg te organiseren, moet er tijdig mee worden gestart. Wacht niet om er zo snel mogelijk met uw huisarts of behandelend arts over te spreken.

Palliatieve zorg versus zorg bij het levenseinde

Mensen stellen het begrip ‘palliatief’ nog vaak gelijk met ‘terminaal’ en zien palliatieve zorg als zorg in de laatste levensfase. Er is echter een heel belangrijk verschil tussen beide begrippen.

  • Palliatieve zorg gaat veel breder dan terminale zorg: een palliatieve patiënt kan niet meer genezen, maar kan soms nog jaren een kwaliteitsvol leven leiden.
  • Terminale zorg of zorg bij het levenseinde is maar één onderdeel van de palliatieve zorg. Terminaal wordt iemand pas in de laatste maanden, weken of dagen van de ziekte.

‘Palliatief’ komt van het Latijnse woord ‘pallium’ wat ‘mantel’ betekent. Het is een ander woord voor ‘ondersteunend’ of ‘supportief’.

Recht op palliatieve zorg

Het recht op palliatieve zorg is één van de tien rechten uit het Charter voor de psychosociale rechten van de (ex-)kankerpatiënt van Kom op tegen Kanker. Kom op tegen Kanker vindt dat elke ongeneeslijke kankerpatiënt recht heeft op kwaliteitsvolle palliatieve zorg, op een optimale pijnbestrijding en comfortzorg en op palliatieve zorg op de plaats die hij verkiest. Lees hier meer over de rechten en de psychosociale rechten van de patiënt.

Meer lezen