In een elektronische sigaret of e-sigaret wordt een vloeistof verhit en omgezet in damp. De gebruiker ademt geen rook in, maar damp. E-roken wordt daarom ook dampen genoemd. Er zijn e-sigaretten met en zonder nicotine.

Wat is het relatieve risico van de e-sigaret?

De Hoge Gezondheidsraad van België bracht in juni 2022 een nieuw advies uit over de e-sigaret. Kom op tegen Kanker, de organisatie achter allesoverkanker.be, ondersteunt dit advies: 

  • Het relatieve risico van de e-sigaret (met of zonder nicotine) ten opzichte van niet roken is duidelijk: de e-sigaret is niet zonder risico, ze is potentieel schadelijk. E-vloeistoffen bevatten veel stoffen waarover onvoldoende informatie bestaat over hun toxiciteit bij inademing. Bovendien zijn er nog steeds onvoldoende langetermijngegevens over het gebruik van e-sigaretten. De consumptie van nicotinehoudende producten wordt aan niet-rokers ook afgeraden vanwege het verslavend effect. Ze valt dus af te raden voor niet-rokers, waaronder zeker de jongeren.
  • Het relatieve risico van de e-sigaret ten opzichte van roken is eveneens duidelijk: de e-sigaret wordt substantieel minder schadelijk ingeschat dan roken. Ze vormt voor rokers een beter alternatief dan roken en kan als rookstopmiddel gebruikt worden. Aangezien roken sterk samenhangt met een maatschappelijk kwetsbare positie (psychiatrische patiënten, mensen in gevangenissen, mensen met een beperkte opleiding, mensen met een lager inkomen, enz.) kan de e-sigaret ook een positieve rol spelen in het toekomstig rookstopbeleid bij deze kwetsbare groepen van hardnekkige zware rokers. Volgens de huidige kennis zou haar exclusief gebruik voor (ex-)rokers kunnen leiden tot een duidelijke daling van de gezondheidsrisico’s, op voorwaarde dat ze effectief stoppen met roken.

Meedampen?

Hoe zit het dan met ‘meedampen’ (de e-sigaretversie van passief roken of meeroken)? De gevolgen van meedampen kunnen nog niet voldoende ingeschat worden. Daarom dampt u beter niet mee in een gesloten ruimte en dampen e-sigaretrokers het best buiten. Daarnaast is er ook nog de voorbeeldrol: zien roken doet roken. Nog een goede reden dus om niet te dampen in het bijzijn van minderjarigen. Zo vermijden we ook om van roken opnieuw iets normaals te maken: de handeling van dampen lijkt sterk op die van roken. De omgeving bepaalt sterk het rookgedrag van kinderen en jongeren. Zien roken, doet roken, en ook zien dampen, doet dampen.

Wetgeving

Net als de gewone sigaret mag de e-sigaret niet verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar. Reclame en promotie voor de e-sigaret is verboden, en ze valt ook onder het rookverbod in de openbare ruimte. Waar er een rookverbod geldt, is er dus ook een dampverbod van kracht. Sinds 2016 is de onlineverkoop van e-sigaretten met nicotine verboden (om de verkoop van uitsluitend gecontroleerde producten te kunnen garanderen).