Het uitstrijkje met het oog op een vroegopsporing van baarmoederhalskanker kan verschillende resultaten hebben:

  • Bij 96 tot 97 van de 100 uitstrijkjes die worden afgenomen, worden geen afwijkende cellen gevonden. In dat geval kunt u opnieuw deelnemen aan het bevolkingsonderzoek na drie jaar.
  • Bij 2 tot 3 van de 100 uitstrijkjes worden lichte afwijkingen gevonden.
  • Bij minder dan 1 op de 100 uitstrijkjes worden ernstige afwijkingen gevonden.
  • 1 op de 100 afgenomen uitstrijkjes is niet goed te beoordelen: dat komt bijvoorbeeld omdat er te weinig cellen waren of doordat er te veel bloed in het uitstrijkje zat. U krijgt dan het advies om over 6 weken opnieuw een uitstrijkje te laten maken. Meestal is de uitslag dan normaal. Ook dit uitstrijkje is gratis.

Hebt u ondertussen klachten? Contacteer dan uw arts.