Mogelijk blijft u na het beëindigen van de kankerbehandeling last hebben van nevenwerkingen, zoals een dikke arm, ernstige vermoeidheid, geheugenklachten, concentratieverlies ... Die hinderen vaak een vlotte terugkeer naar het werk.

In het kader van uw re-integratieplan kunt u met uw werkgever de nodige afspraken maken omtrent een eventuele aangepaste hervatting van het werk. 

Als u al weer begonnen bent met werken, en het gaat u moeilijker af dan u had gedacht, kunt u steeds een raadpleging vragen bij de arbeidsarts (ook preventieadviseur-arbeidsarts genoemd). Hij of zij zal dan nagaan welke aanpassingen mogelijk zijn aan uw re-integratieplan. 

Ook als u niet via een re-integratietraject aan de slag bent, loont het de moeite om uw werkgever om redelijke aanpassingen te vragen. Redelijke aanpassingen kunnen bestaan uit: flexibele werktijden, aangepast meubilair, technische hulpmiddelen, een rustige werkplek, aangepaste werkzaamheden, thuiswerk ...

Wanneer uw werkgever niet bereid is om spontaan in te gaan op deze vraag, kunt u proberen om redelijke aanpassingen met betrekking tot uw arbeidsomstandigheden of -plaats af te dwingen op basis van de Antidiscriminatiewet van 10/05/2007. Dit is wel onder voorwaarde dat uw medische situatie als een 'handicap' wordt beschouwd in de zin van deze Antidiscriminatiewet. Dit begrip wordt echter ruim geïnterpreteerd in de rechtspraak. Door uw arts geattesteerde concentratieproblemen of vermoeidheid kunnen voldoende zijn om aanspraak te maken op redelijke aanpassingen. Bij Unia kunt u terecht voor advies over het zinvolle van een eventuele vordering, en voor eventuele bemiddeling bij uw werkgever. Ook uw vakbond kan helpen om het gesprek aan te gaan met uw werkgever.