Waarom is het belangrijk dat het gewone leven zijn gang blijft gaan?

Ondanks alle drukte en alle doktersafspraken en onderzoeken, is het ook belangrijk om het gewone leven zo veel mogelijk zijn gang te laten gaan. Routine geeft steun en veiligheid aan kinderen. 

Meisje op de fiets

Er veranderen hoe dan ook allerlei zaken wanneer een van beide ouders kanker heeft, maar het is ook belangrijk dat een deel van het samenleven onaangetast blijft. Kinderen hebben baat bij duidelijke afspraken en regelmaat. Ook ontspanning is en blijft belangrijk. Iedereen moet af en toe nieuwe energie opdoen.

Misschien is het in het begin raar om door te gaan met hobby’s of samen een uitstap te maken. Misschien staat uw hoofd er niet naar of denkt u dat zoiets niet kan. Toch is het belangrijk om ook gewone, leuke activiteiten in uw agenda te plannen.

Als uw gezondheid het toelaat, blijf dan familie, vrienden en kennissen opzoeken of bij u thuis uitnodigen. Op die manier voorkomt u dat uw gezin geïsoleerd wordt en dat gezinsleden emotioneel overbelast raken. U moet ook af en toe eens goed kunnen lachen en plezier maken. Zo verdwijnen alle zorgen even op de achtergrond, wordt er wat stoom afgeblazen en kan iedereen er weer even tegen.

Geef kinderen het gevoel dat ze kinderen mogen blijven: dat ze mogen spelen met vrienden en dat ze niet de hele tijd droevig hoeven te zijn. Pubers kunnen hulp bieden in het huishouden, maar ook voor hen is het belangrijk dat ze puber mogen blijven: dat ze hun grenzen mogen uitproberen en zich mogen terugtrekken in hun eigen wereld, met hun eigen vrienden.

Misschien lijkt het soms alsof uw ziekte hen onverschillig laat, als ze lopen zeuren om een nieuwe broek of als ze ondanks alles gewoon naar een dancing gaan. Maar omgaan met verdriet en onzekerheid is zwaar. Te zwaar om er dag in dag uit mee bezig te zijn. Jongeren hebben afleiding nodig. Ze willen gewoon hun gedachten even verzetten. Dat is iets anders dan onverschilligheid. 

Kortom

  • Routine, regelmaat en ontspanning blijven belangrijk, ondanks alle drukte en veranderingen in het gezin.
  • Iedereen moet van tijd tot tijd nieuwe energie kunnen opdoen. Kinderen mogen kind blijven: ze mogen spelen en lachen. Pubers mogen puber blijven: ze mogen hun grenzen uitproberen en zich terugtrekken in hun eigen wereld.