Waar naartoe met uw klacht of probleem over werken en kanker?

Het eerste aanspreekpunt van een klacht over bijv. loonverlies, vakantiedagen, aangepast uurrooster, aanpassing werk, bevordering/benoeming, (dreigend) ontslag… zijn uw diensthoofd en uw werkgever, of de personeelsdienst of de arbeidsarts verbonden aan uw werk.

Bemiddel eerst met hen, vraag om uitleg of probeer tot een aanvaardbare oplossing te komen. Dikwijls kunt u zo vermijden dat iets escaleert of dat u er blijft mee zitten. Wanneer u echt niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen.

Bij de juridische dienst van uw vakbond

Vakbonden verlenen van oudsher juridische ondersteuning aan hun leden bij problemen met werk en uitkering. Die ondersteuning is inbegrepen in de prijs van het lidmaatschap.

Klacht over een beslissing van de adviserend arts van het ziekenfonds

 • Bij de eerstaanwezend adviserend arts: 
  Indien u een klacht hebt over de houding of aanpak van de adviserend arts van uw ziekenfonds, kunt u zich wenden tot de eerstaanwezend adviserend arts (lees meer over de verschillende artsen met wie u in aanraking komt in de brochure 'Wie is wie: de expertise-artsen en hun opdracht' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform). Hij of zij superviseert en coördineert de werking van de adviserend artsen. Voor meer informatie neemt u contact op met uw eigen ziekenfonds.
 • Bij de arbeidsrechtbank (binnen de drie maanden):
  Wanneer u niet akkoord gaat met een beslissing van de adviserend arts, kunt u binnen de drie maanden in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Tijdens die periode ontvangt u een werkloosheidsuitkering. U kunt zich laten bijstaan door uw behandelend arts of u kunt een advocaat onder de arm nemen. Een onafhankelijke deskundige zal oordelen of u al dan niet arbeidsongeschikt bent. De beroepsprocedure kan twee jaar duren. Krijgt u in beroep gelijk, dan krijgt u alles waar u recht op hebt terug met een terugwerkende kracht van twee jaar. De kosten van de beroepsprocedure worden niet gedragen door de verliezende partij, maar door het ziekenfonds. De kosten van uw verdediging betaalt u zelf. Als u lid bent van een vakbond, is het mogelijk dat zij de kosten op zich nemen. Vind hier de arbeidsrechtbank van uw regio.

Klacht over de controlearts van uw werkgever

 • over de houding van de controlearts of de wijze waarop de controle is verlopen kunt u terecht bij de arts-inspecteur van de directie ‘Toezicht op de Sociale Wetten’ van de plaats waar de controle werd uitgevoerd. Vind hier de directie Toezicht op de Sociale Wetten van uw regio.
 • over de beslissing van de controlearts:
  Wenst u in beroep te gaan tegen de beslissing van de controlearts, dan kan dat via een scheidsrechterlijke procedure of via de rechtbank. Een procedure voor de arbeidsrechtbank is een grote stap. Daarom is het goed om eerst via de scheidsrechterlijke procedure een overeenkomst te proberen bereiken. Dat werkt zo. Als de controlearts en de behandelend arts het niet eens worden, wordt er een derde arts (de 'scheidsrechter') aangesteld. De scheidsrechterlijke procedure verloopt snel: binnen de twee dagen na de beslissing van de controlearts wordt de derde arts aangesteld, en hij velt binnen de drie dagen een oordeel en brengt iedereen op de hoogte. Erg belangrijk is dat de derde arts onafhankelijk beslist - wees dus alert over wie aangesteld wordt en vraag eventueel een andere arts. Meer informatie over de scheidsrechterlijke procedure. Vind hier de arbeidsrechtbank van uw regio.
  Lees meer over de verschillende artsen met wie u in aanraking komt in de brochure 'Wie is wie: de expertise-artsen en hun opdracht' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform.

Klacht over het niet-naleven van het arbeidsreglement

Klacht over discriminatie en ongelijke behandeling (o.a. door ziekte) op het werk

Klacht over re-integratiebeoordeling binnen een re-integratietraject

Als u, in het kader van uw re-integratietraject, niet akkoord bent met de re-integratiebeoordeling van de arbeidsarts (ook preventieadviseur-arbeidsarts genoemd) waarbij hij of zij u definitief ongeschikt verklaart het overeengekomen werk uit te voeren, meldt u dat aan de arts-sociaal-inspecteur.

Wat moet u doen:

 • U stuurt binnen de zeven werkdagen na ontvangst van het formulier voor de re-integratiebeoordeling van de arbeidsarts, een aangetekende brief aan de bevoegde arts-sociaal-inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk.
 • U verwittigt ook uw werkgever hiervan.

De arts-sociaal-inspecteur zal vervolgens overleggen met de arbeidsarts en uw behandelend arts. Eventueel zal u ook gehoord en onderzocht worden. Binnen de 31 werkdagen na de ontvangst van uw beroep zal een beslissing volgen. De arts-sociaal-inspecteur deelt deze beslissing onmiddellijk mee, zowel aan de werkgever als aan u.
Afhankelijk van het resultaat van deze beroepsprocedure zal de arbeidsarts de re-integratiebeoordeling opnieuw bekijken. U kunt deze procedure maar één keer aanwenden tijdens uw re-integratietraject. 

Niet tevreden met het antwoord op uw klacht?

Is de informatie op deze site niet bruikbaar? Of krijgt u geen reactie van de instantie waarnaar we u doorverwezen? Bent u niet tevreden met het antwoord op uw klacht? Heeft u het gevoel dat u met een kluitje in het riet wordt gestuurd? Wij horen het graag. Laat het weten aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. Het is voor ons heel belangrijk om te weten hoe het staat met uw probleem of klacht.

Via de Kankerlijn wil Kom op tegen Kanker onder andere problemen opsporen die niet opgelost geraken. Zien we dat een vergelijkbaar probleem meerdere keren terugkomt, dan bijten we ons hierin vast tot er een oplossing is. Uw melding kan van cruciaal belang zijn, want met uw ervaringen op zak kunnen wij voor structurele oplossingen pleiten. De Kankerlijn kan geen individuele problemen oplossen. Maar het kan wel zijn dat we nog contact met u opnemen om een beter zicht te krijgen op de evolutie van uw klacht.