Waar naartoe met uw klacht of probleem over sociale voorzieningen?

Bij elk probleem is het belangrijk dat u eerst bemiddelt met de dienst of afdeling die verantwoordelijk is voor het probleem dat u wilt aankaarten. Vraag om uitleg of probeer tot een aanvaardbare oplossing te komen. Dikwijls kunt u zo vermijden dat iets escaleert of dat u er blijft mee zitten. Wanneer u echt niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen.

Klacht over terugbetaling van geneesmiddelen, verstrekking of zorg

  • Bij de dienst ledenverdediging van uw ziekenfonds. Vraag ernaar bij uw ziekenfonds. 

  • Voor vragen/klachten over de reglementering van de terugbetaling van geneesmiddelen: bij het RIZIV

  • Voor vragen/klachten over de reglementering van de terugbetaling van andere geneeskundige prestaties: communication@riziv.fgov.be

Klacht over discriminatie en ongelijke behandeling

Iedereen kan zich wenden tot Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, met een vraag, een klacht, een getuigenis of om het even welk feit dat betrekking heeft op de antidiscriminatiewetgeving of de grondrechten van personen met een handicap. Hier kunt u discriminatie melden.

Niet tevreden met het antwoord op uw klacht?

Is de informatie op deze site niet bruikbaar? Of krijgt u geen reactie van de instantie waarnaar we u doorverwezen? Bent u niet tevreden met het antwoord op uw klacht? Heeft u het gevoel dat u met een kluitje in het riet wordt gestuurd? Wij horen het graag. Laat het weten aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. Het is voor ons heel belangrijk om te weten hoe het staat met uw probleem of klacht.

Via de Kankerlijn wil Kom op tegen Kanker onder andere problemen opsporen die niet opgelost geraken. Zien we dat een vergelijkbaar probleem meerdere keren terugkomt, dan bijten we ons hierin vast tot er een oplossing is. Uw melding kan van cruciaal belang zijn, want met uw ervaringen op zak kunnen wij voor structurele oplossingen pleiten. De Kankerlijn kan geen individuele problemen oplossen. Maar het kan wel zijn dat we nog contact met u opnemen om een beter zicht te krijgen op de evolutie van uw klacht.