Waar naartoe met uw klacht of probleem over onderwijs en kanker?

Bij elk probleem is het belangrijk dat u eerst bemiddelt met de leerkracht, docent, directie of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van uw school of een andere dienst die verantwoordelijk is voor het probleem dat u wilt aankaarten. 

Vraag om uitleg of probeer tot een aanvaardbare oplossing te komen. Dikwijls kunt u zo vermijden dat iets escaleert of dat u er blijft mee zitten. Wilt u contact opnemen met een CLB? Vind hier de contactgegevens van alle centra voor leerlingenbegeleiding.

Wanneer u echt niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. 

Voor een klacht over onderwijs (studietoelagen, studiepunten…)

Klacht over discriminatie en ongelijke behandeling

Iedereen kan zich wenden tot Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, met een vraag, een klacht, een getuigenis of om het even welk feit dat betrekking heeft op de antidiscriminatiewetgeving of de grondrechten van personen met een handicap. Hier kunt u discriminatie melden.

Niet tevreden met het antwoord op uw klacht?

Is de informatie op deze site niet bruikbaar? Of krijgt u geen reactie van de instantie waarnaar we u doorverwezen? Bent u niet tevreden met het antwoord op uw klacht? Heeft u het gevoel dat u met een kluitje in het riet wordt gestuurd? Wij horen het graag. Laat het weten aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. Het is voor ons heel belangrijk om te weten hoe het staat met uw probleem of klacht.

Via de Kankerlijn wil Kom op tegen Kanker onder andere problemen opsporen die niet opgelost geraken. Zien we dat een vergelijkbaar probleem meerdere keren terugkomt, dan bijten we ons hierin vast tot er een oplossing is. Uw melding kan van cruciaal belang zijn, want met uw ervaringen op zak kunnen wij voor structurele oplossingen pleiten. De Kankerlijn kan geen individuele problemen oplossen. Maar het kan wel zijn dat we nog contact met u opnemen om een beter zicht te krijgen op de evolutie van uw klacht.