Aan screening zijn voor- en nadelen verbonden. Bespreek dit met uw arts:

Voordelen

Dokter bespreekt testresultaten met patiënte
  • Met de stoelgangtest hoopt men poliepen of dikkedarmkanker in een vroeg stadium (wanneer u er zelf nog niets van merkt) op te sporen. Op die manier kunnen de kansen op een succesvolle behandeling verhoogd worden.
  • De staalname is eenvoudig en u kunt dit thuis zelf doen.
  • Het duurt maximaal 14 kalenderdagen voordat u en uw (huis)arts het resultaat van het onderzoek ontvangen.

Nadelen

  • Een onderzoek biedt nooit volledige zekerheid. De resultaten van de stoelgangtest zijn nooit helemaal zeker. Het kan zijn dat er sporen van bloed te vinden zijn, zonder dat er iets aan de hand is (vals alarm dus). Of andersom: het kan zijn dat er geen bloed vinden in het staal te vinden is en dat er toch poliepen zijn of later dikkedarmkanker wordt vastgesteld.
  • Sommige mensen vinden het vervelend om een staal van hun stoelgang te nemen en dit om de twee jaar te herhalen.
  • Wachten op het resultaat van de stoelgangtest kan voor spanning en onrust zorgen.
  • Als het resultaat van het onderzoek positief is (ongeveer 5 op de 100 mensen), wordt u doorverwezen voor een kijkonderzoek van de dikke darm of coloscopie. Wachten op de resultaten van dat onderzoek, kan opnieuw voor spanning zorgen. Pas dan weet u zeker of u dikkedarmkanker hebt of niet.
  • Het kijkonderzoek (coloscopie) houdt risico’s in. Bij een coloscopie kunnen complicaties optreden. Een bloeding komt voor bij 2 op de 1000 coloscopieën. Een darmperforatie komt voor bij 5 tot 10 op de 10.000 coloscopieën. Meestal kunnen deze complicaties ter plekke door de arts die de coloscopie doet worden behandeld, maar soms is er een operatie nodig.

Meer informatie