Vroegopsporing van dikkedarmkanker: jonger dan 50 jaar of ouder dan 74 jaar?

Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker richt zich enkel tot mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar. Het is voor u niet mogelijk om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek. Als u zich zorgen maakt over uw risico op dikkedarmkanker, neem dan contact op met uw huisarts.

Bent u jonger dan 50 jaar?

Negentig van de 100 gevallen van dikkedarmkanker komen voor na de leeftijd van 50 jaar. Als u zich zorgen maakt over uw risico op dikkedarmkanker, neem dan contact op met uw huisarts. Bespreek met uw huisarts of u mogelijke symptomen hebt en of u een verhoogd risico hebt op dikkedarmkanker. Hebt u een eerstegraadsverwant (biologische ouders, kinderen, broers en zussen) bij wie de diagnose dikkedarmkanker werd gesteld, neem dan zeker contact op met uw huisarts. 

Uw huisarts kan met u de voor- en nadelen van vroegtijdige opsporing bespreken, rekening houdend met uw specifieke situatie. Uw huisarts kan u alsnog aanraden om een stoelgangtest te doen om bloedspoortjes in uw stoelgang op te sporen, maar dit onderzoek valt buiten het bevolkingsonderzoek. Een stoelgangtest die u laat doen op advies van uw huisarts is niet gratis, maar wordt wel (gedeeltelijk) terugbetaald door de gewone ziekteverzekering. U dient de remgelden voor de consultatie bij de huisarts en de test zelf te betalen.

Vanaf januari 2020 worden ook de 50-jarigen uitgenodigd om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Daarmee volgt Vlaanderen vanaf 2020 de Europese richtlijnen.

Bent u ouder dan 74 jaar?

Voor personen ouder dan 74 jaar is niet wetenschappelijk aangetoond dat de voordelen van vroegtijdige opsporing van dikkedarmkanker groter zijn dan de nadelen. Dat is de reden waarom de Vlaamse overheid de bovengrens voor het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker op 74 jaar legt.

Screening is bedoeld voor gezonde personen die geen klachten hebben. Bedoeling is vooral om de sterfte door dikkedarmkanker te doen dalen. Het is belangrijk dat risico’s en ongemakken van de vroegopsporing zo veel mogelijk beperkt worden en dat de screening meer voordelen oplevert dan nadelen.

Een mogelijk nadeel dat meer meespeelt bij personen ouder dan 74 jaar is dat sommige kankers zo langzaam evolueren dat ze, zelfs zonder behandeling, geen invloed hebben op de gezondheid. Door screening worden ook deze kankers opgespoord en behandeld. Dit kan uw levenskwaliteit aantasten.

Bespreek met uw huisarts of u mogelijke symptomen hebt of dat het voor u nuttig is om u verder tweejaarlijks te laten screenen. Uw huisarts kan met u de voor- en nadelen van vroegtijdige opsporing bespreken, rekening houdend met uw specifieke situatie. De screening valt buiten het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker en is betalend. U betaalt nog het remgeld van de test en de analyse in het lab. Ook voor de consultatie met de huisarts betaalt u nog het remgeld.

Lees hier meer over dikkedarmkanker.