Vragen, klachten, bemiddeling en juridische stappen

Overzicht van waar u terechtkunt wanneer u vragen hebt of advies wilt inwinnen over verzekeringen, wanneer u klachten hebt of wie u kan bijstaan bij bemiddeling en juridische stappen.

Vragen en advies

Hebt u een probleem met uw verzekering? Aarzel niet en signaleer het aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. U kunt daar ook terecht voor een anoniem luisterend oor, deskundig advies of een bemoedigend gesprek.

Het Vlaams Patiëntenplatform doet net als Kom op tegen Kanker niet aan individuele bemiddeling.

Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15
3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26
Fax: 016 23 24 46
E-mail: info@vlaamspatientenplatform.be
Website: http://vlaamspatientenplatform.be

Klachten

Bij elk probleem is het belangrijk dat u eerst bemiddelt met de verzekeringsmaatschappij (via een tussenpersoon, een onafhankelijke makelaar bijv.), de dienst of afdeling die verantwoordelijk is voor het probleem dat u wilt aankaarten. Vraag om uitleg of probeer tot een aanvaardbare oplossing te komen. Dikwijls kunt u zo vermijden dat iets escaleert of dat u er blijft mee zitten. Wanneer u echt niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen.

 • Als u niet akkoord gaat met de beslissing van de verzekeraar? 
  Vraag eerst om een duidelijke schriftelijke motivering of toelichting. Vaak is er een bepaalde onderhandelingsruimte die u kunt benutten. Vervolgens zijn er nog andere mogelijkheden
   
 • Klacht over kosten die uw hospitalisatieverzekering niet dekt wegens uw ziekte:
  Voor geschillen tussen patiënten en verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de hospitalisatieverzekering, is er een Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering opgericht. Een verzekeringscontract kan een uitsluiting in de dekking vastleggen voor de kosten die verbonden zijn aan een vooraf bestaande aandoening. Betwistingen over deze uitsluiting kunnen worden voorgelegd aan de Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering. 
  Bemiddelingscommissie Ziektekostenverzekering: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel.: 02 547 58 71, e-mail: bemiddelingscommissie@ombudsman.as, website: Bemiddelingscommissie ziektekostenverzekering 
   
 • Gaat u in het kader van een schuldsaldoverzekering niet akkoord met een weigering wegens gezondheidsredenen of met een medische bijpremie die hoger is dan 75% van de basispremie? Dan kunt u een onafhankelijke herbeoordeling van uw dossier vragen bij het Opvolgingsbureau voor de Tarifering, tel.: 02 547 57 70, info@opvolgingsbureau.be
   
 • Andere klachten over verzekeringen
  Ombudsman van de Verzekeringen, e-mail: info@ombudsman.as, tel.: 02 547 58 71
   
 • Klacht over discriminatie door uw ziekte bij verzekeringen
  Iedereen kan zich wenden tot Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, met een vraag, een klacht, een getuigenis of om het even welk feit dat betrekking heeft op de antidiscriminatiewetgeving. Hier kunt u discriminatie melden.

Niet tevreden met het antwoord op uw klacht?

Is de informatie op deze site niet bruikbaar? Of krijgt u geen reactie van de instantie waarnaar we u doorverwezen? Bent u niet tevreden met het antwoord op uw klacht? Heeft u het gevoel dat u met een kluitje in het riet wordt gestuurd? Wij horen het graag. Laat het weten aan de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker. Het is voor ons heel belangrijk om te weten hoe het staat met uw probleem of klacht.

Via de Kankerlijn wil Kom op tegen Kanker onder andere problemen opsporen die niet opgelost geraken. Zien we dat een vergelijkbaar probleem meerdere keren terugkomt, dan bijten we ons hierin vast tot er een oplossing is. Uw melding kan van cruciaal belang zijn, want met uw ervaringen op zak kunnen wij voor structurele oplossingen pleiten. De Kankerlijn kan geen individuele problemen oplossen. Maar het kan wel zijn dat we nog contact met u opnemen om een beter zicht te krijgen op de evolutie van uw klacht.

Bemiddeling en juridische stappen

Bemiddeling

Het is aangeraden om eerst breed advies in te winnen over een verzekeringsprobleem en eventueel een bemiddelaar te zoeken vóór u juridische stappen onderneemt. Vooral omdat een juridische procedure geld kost en vooral lang kan aanslepen: een beroepsprocedure via gerechtelijke weg duurt bijvoorbeeld algauw twee jaar.

Voor meer Informatie over bemiddeling verwijzen we naar de Federale Bemiddelingscommissie.

Federale Bemiddelingscommissie
Wetstraat 34
1040 Brussel
Tel.: 02 224 99 01 (op weekdagen van 9 tot 17 uur)
Fax: 02 224 99 07
E-mail: secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be
Website federale bemiddelingscommissie

Informeer even bij uw tussenpersoon of uw verzekeraar of deze bemiddelingsprocedure eventueel gedekt wordt door uw verzekering voor rechtsbijstand (sommige familiale polissen dekken een dergelijke procedure).

In beroep gaan

Wilt u toch in beroep gaan tegen de beslissing van een verzekeringsmaatschappij, bijvoorbeeld omdat u niet akkoord gaat met haar weigering om de prestaties van een gesloten verzekering uit te betalen, dan kunt u met een ‘verzoekschrift’ naar de rechtbank stappen. Voor u deze stap zet, moet u zich goed informeren en zorgen dat u over goede argumenten beschikt. Een verzoekschrift is een brief die hetzij neergelegd wordt op de griffie, hetzij aangetekend verstuurd wordt aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar u woont. Afhankelijk van de aard van de aangevochten beslissing, kan dat de arbeidsrechtbank of de rechtbank van eerste aanleg zijn.

Lees ook meer in de brochure 'Verzekeringen. Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin' (pdf) van het Vlaams Patiëntenplatform.