Wordt bij een kanker met uitzaaiingen de behandeling aangepast?

Wordt bij een kanker met uitzaaiingen de behandeling aangepast in deze fase van de coronacrisis?

Een kanker met uitzaaiingen kan eventueel tijdelijk behandeld worden met anti-hormoontherapie of een doelgerichte therapie totdat de coronacrisis voorbij is.

Bij patiënten met uitzaaiingen die starten met chemotherapie, kan er tijdelijk gekozen worden voor een monotherapie (met slechts één soort medicijn in plaats van een combinatietherapie (met meerdere soorten medicijnen). Bij een monotherapie is het risico op verminderde immuniteit immers kleiner dan bij combinatietherapie.