Worden vervoerskosten naar het ziekenhuis terugbetaald?

Ik krijg een behandeling met immunotherapie en moet daarvoor regelmatig naar het ziekenhuis. Klopt het dat ik terugbetaling kan aanvragen van mijn vervoerskosten?

Ja hoor, dat is inderdaad zo. Als u naar het ziekenhuis moet voor een ambulante kankerbehandeling (dus zonder dat u daar overnacht), hebt u voor vervoerskosten recht op een tussenkomst van het ziekenfonds. Voor chemotherapie, radiotherapie en controleconsultaties bestond die regeling al langer, voor immunotherapie en andere kankerbehandelingen is ze nog maar recent ingevoerd. Daardoor komen alleen uw vervoerskosten van na 1 januari 2022 in aanmerking.

Als u voor uw verplaatsing tussen uw woning en het ziekenhuis gebruikmaakt van openbaar vervoer, betaalt het ziekenfonds uw ticket in tweede klas voor trein, tram, bus en metro volledig terug. Als u zelf vervoer regelt met een privéauto, krijgt u voor uw verplaatsingen tussen uw woning en het ziekenhuis een kilometervergoeding. Tot 1 januari 2022 ging het over een bedrag van 0,25 euro per kilometer, maar dus alleen maar voor chemotherapie, radiotherapie en controleconsultaties. Sinds 1 januari 2022 is dat bedrag opgetrokken naar 0,30 euro per kilometer en geldt het voor alle kankerbehandelingen, waaronder immunotherapie. Nieuw is ook dat het bedrag jaarlijks geïndexeerd zal worden. Informeer bij uw ziekenfonds of het vanuit de aanvullende verzekering nog meer terugbetaalt.

De terugbetaling van openbaar vervoer of van vervoer dat u zelf regelt met een privéauto, gebeurt niet automatisch. U moet daarvoor een speciaal aanvraagformulier indienen bij uw ziekenfonds. Vraag het aan de sociale dienst van het ziekenhuis waar u behandeld wordt of op het secretariaat van uw behandelend arts.

Met vragen over de terugbetaling van vervoer van en naar het ziekenhuis kunt u ook terecht bij de Kankerlijn.