Worden consultaties bij een psycholoog terugbetaald?

Mijn zoon van 21 jaar werd twee jaar geleden behandeld voor teelbalkanker. Hij heeft intussen zijn studies hervat maar ik merk dat zijn zelfvertrouwen een flinke deuk heeft gekregen. Hij piekert veel over wat er gebeurd is. Ik denk dat het hem goed zou doen om daarover te praten met een psycholoog. Bij wie kan hij terecht? Worden consultaties bij een psycholoog terugbetaald?

Bij opname in het ziekenhuis of tijdens een ambulante kankerbehandeling is een raadpleging bij de oncopsycholoog (een psycholoog die gespecialiseerd is in het omgaan met mensen met kanker) gratis in alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen. In sommige ziekenhuizen kunnen mensen met kanker ook in het nazorgtraject op consultatie blijven gaan bij de oncopsycholoog. Infomeer dus zeker in het ziekenhuis waar uw zoon behandeld is of psychologische begeleiding nog mogelijk is en of ze betalend is.

Buiten het ziekenhuis kan uw zoon voor individuele psychologische begeleiding terecht bij o.a. de studiebegeleidingsdienst van zijn hogeschool of universiteit, een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), een zelfstandig psycholoog of een eerstelijnspsycholoog in een huisartsenpraktijk of eerstelijnshuis.

Begeleiding door een psycholoog verbonden aan een onderwijsinstelling of een CAW is gratis. Voor een consultatie bij een psycholoog verbonden aan een CGG zal uw zoon zelf 11 euro per sessie moeten betalen (tenzij hij in aanmerking komt voor een verminderingstarief of een vrijstelling). Voor een consultatie bij een zelfstandig psycholoog zijn in het geval van uw zoon twee situaties mogelijk:

  1. De consultatie voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg vanuit de verplichte ziekteverzekering (nieuw sinds 1 april 2019). Uw zoon betaalt in dat geval zelf 11 euro per sessie van 45 minuten of 4 euro met verhoogde tegemoetkoming. Dit tarief geldt voor max. acht sessies per kalenderjaar. U vindt hier de andere voorwaarden voor terugbetaling op.
  2. De consultatie voldoet niet aan de voorwaarden voor terugbetaling vanuit de verplichte ziekteverzekering. Een sessie kost in dat geval meestal tussen de 50 en 65 euro voor een uur. Bepaalde ziekenfondsen betalen een deel van het betaalde bedrag terug vanuit hun pakket van aanvullende voordelen die ze bieden naast de verplichte ziekteverzekering. Vraag hierover informatie aan uw ziekenfonds. Ook sommige hospitalisatieverzekeringen betalen consultaties bij de psycholoog gedeeltelijk terug. Vraag hierover informatie aan uw verzekeringsmaatschappij.

Tip: informeer bij het eerste contact of de psycholoog ervaring heeft met de begeleiding van mensen met kanker!