Worden bepaalde kankerbehandelingen nog uitgesteld of aangepast?

Worden bepaalde kankerbehandelingen in deze fase van de coronacrisis nog uitgesteld of aangepast?

Oncologen blijven voorzichtig en waakzaam en zorgen ervoor dat de weerstand van mensen die in behandeling zijn voor kanker zo min mogelijk ondermijnd wordt.

Een curatieve behandeling (bedoeld om een patiënt te genezen, red.) of een adjuvante behandeling (als aanvulling op de curatieve behandeling, red.) met chemotherapieradiotherapie of doelgerichte therapie wordt in de mate van het mogelijke beter niet uitgesteld.

Bij iemand die nog moet starten met chemotherapie, kunnen chemotherapieschema’s aangepast worden. Oncologen proberen te vermijden dat het aantal witte bloedcellen te sterk daalt door bijvoorbeeld tijdelijk slechts één soort medicijn (monotherapie) toe te dienen in plaats van een combinatie van meerdere soorten medicijnen (combinatietherapie). Bij een monotherapie is het risico op verminderde immuniteit immers kleiner dan bij combinatietherapie.

In bepaalde gevallen starten medisch oncologen nu ook sneller met groeifactoren omdat die ertoe kunnen bijdragen dat het immuunsysteem sneller weer in orde is.