Werkt Neulasta even goed als ze op dezelfde dag als de chemotherapie wordt gegeven?

Mijn arts schreef mij preventief een inspuiting met Neulasta voor. Ik kreeg die op dezelfde dag als de chemotherapie, terwijl in de bijsluiter staat dat dat pas 24 uur na het toedienen van de chemotherapie gegeven mag worden. Ik heb dat ondertussen ook gesignaleerd aan mijn arts, en ook mijn apotheker en de ombudsdienst van het ziekenhuis zijn ermee bezig, maar ik wou het ook aan de Kankerlijn even melden. Ik ben daar wel wat ongerust over, werkt die Neulasta wel even goed als ze op dezelfde dag als de chemotherapie wordt gegeven?

Neulasta® (werkzame stof: pegfilgrastim) is een behandeling met groeifactoren. Die helpen het lichaam om witte bloedcellen aan te maken. Witte bloedcellen zijn belangrijk omdat zij uw lichaam helpen om infecties te bestrijden. Groeifactoren worden dan ook vaak gebruikt na een chemotherapie om infecties te helpen voorkomen als het aantal bloedcellen door de behandeling te veel gedaald is.

We legden uw vraag voor aan het College van geneesheren voor Oncologie, dat de kwaliteit bewaakt van de kankerbehandelingen in ons land. De aanbeveling van het College is dat pegfilgrastim inderdaad het beste de dag na de chemotherapie wordt gegeven: niet vroeger dan 24 uur na de chemokuur en binnen de 48 uur. Enkel als een toediening na 24 uur onmogelijk zou zijn, is een toediening op dezelfde dag aanvaardbaar – en beter dan geen toediening.

Enkele studies tonen aan dat het te vroeg toedienen van Neulasta minder efficiënt kan zijn om een ernstig tekort aan witte bloedcellen te bestrijden.

Sommige oncologische diensten dienen het middel toe op de dag van de chemotherapie, met het oog op het gemak voor de patiënt. Die hoeft dan de dag na de chemotherapie niet opnieuw naar het ziekenhuis te komen. Mensen kunnen echter zelf Neulasta inspuiten (nadat een verpleegkundige heeft getoond hoe dat gaat) of thuis laten toedienen door een thuisverpleegkundige. De spuit wordt gegeven in een huidplooi, bijvoorbeeld in de buik. 

Op vraag van Kom op tegen Kanker bracht het College voor Oncologie de aanbeveling voor toediening na 24 uur nadrukkelijk onder de aandacht van de oncologische diensten.

Hebt u een vergelijkbare vraag of bezorgdheid? Bespreek het eerst met uw arts, en laat het weten aan de Kankerlijn of bel 0800 35 445 (elke werkdag tussen 9 en 12u). Wij inventariseren alle meldingen en bekijken of er iets moet gebeuren om de situatie van (ex-)kankerpatiënten structureel te verbeteren.