Welke ondersteuning kunt u als verzorger krijgen voor palliatieve zorg?

Vaak regelt u als naaste mee de professionele zorg voor de patiënt: thuisverpleging of andere thuiszorg organiseren, medicatie en medisch materiaal halen, facturen betalen en administratie in orde brengen … Aarzel niet om hierbij hulp te vragen van de dienst Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds.

Als u de zorg voor een naaste combineert met een betaalde job, kunt u overwegen om tijdelijk minder of niet te werken, met een uitkering. Er bestaat bijvoorbeeld

  • palliatief verlof (werknemers, zelfstandigen en werklozen)
  • thematisch verlof voor medische bijstand voor een zwaar ziek gezins- of familielid (werknemers en ambtenaren)
  • tijdskrediet om te zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid (werknemers)
  • mantelzorguitkering (zelfstandigen)
  • verlof voor erkende mantelzorgers (nieuw sinds 1 september 2020)