Welke financiële steun is er voor palliatieve zorg?

Wie in de laatste levensmaanden thuis of in een assistentiewoning/serviceflat verzorgd wordt, kan tweemaal het ‘forfait voor palliatieve zorg’ krijgen (686,24 euro). Het is de huisarts die het forfait aanvraagt, vraag er tijdig naar. 

Als de aanvraag is goedgekeurd, krijgt de patiënt het ‘palliatief statuut’ en wordt het forfait automatisch uitbetaald. Het palliatief statuut heeft nog bijkomende voordelen: u hoeft niet meer te betalen voor bepaalde kinesitherapie, het bezoek van de huisarts is gratis en u kunt rekenen op intensievere verpleegkundige thuiszorg (gratis). Wie thuis heel veel zorg nodig heeft, kan soms ook het ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’ (130 euro/maand) krijgen. Dat vraagt u aan bij uw zorgkas.