Wat zijn de overlevingskansen bij kanker?

Recent is kanker bij mij vastgesteld. Hoe groot is de kans dat de behandeling aanslaat en dat deze ziekte me niet fataal wordt?

Het is niet gemakkelijk om daar een antwoord op te geven en dat zal uw eigen dokter ongetwijfeld bevestigen. Uw situatie en elke andere situatie zijn immers uniek. Niemand kan voorspellen wat er in uw geval precies zal gebeuren. Uw behandelend arts kan u wel meer uitleg geven over de elementen die uw kans op genezing mogelijk beïnvloeden.

Doorgaans speelt de uitgebreidheid van de ziekte bij de diagnose een belangrijke rol voor de prognose. Algemeen geldt dat hoe kleiner de tumor is en vroeger hij ontdekt en behandeld wordt, hoe beter de genezingskansen zijn. Als er uitzaaiingen zijn, zijn de genezingskansen lager dan als er geen uitzaaiingen zijn.

Ook andere factoren beïnvloeden de kans op genezing: de specifieke soort kanker (vaak zijn er van één soort kanker verschillende hoofd- en subsoorten), de plaats en de groeisnelheid van de tumor(en), uw levensstijl en algemene toestand, de gelijktijdige aanwezigheid van andere ziekten, uw leeftijd, uw persoonlijke en familiale medische voorgeschiedenis, het effect van de behandeling enz.

Om de overlevingskansen bij kanker uit te drukken, wordt vaak verwezen naar de ‘vijfjaarsoverleving’. Dat is het gemiddelde aantal mensen dat vijf jaar na de diagnose kanker nog in leven is. De term ‘vijfjaarsoverleving’ kan verwarring scheppen, want hij zegt niets over uw specifieke kanker (zo betekent een goede vijfjaarsoverleving zeker niet dat u maar vijf jaar zult overleven). Hebt u zelf cijfergegevens opgevangen of opgezocht? Bespreek die dan met uw behandelend arts. Hij is het best geplaatst om uit te leggen wat de cijfers in uw specifieke situatie betekenen.

​Met dank aan dr. Christel Fontaine voor de medische revisie.