Wat moet ik wel of niet zeggen over mijn ziekteverleden als ik een hospitalisatieverzekering wil afsluiten?

Ik ben 45 jaar en ex-kankerpati├źnte. Ik wil graag een hospitalisatieverzekering afsluiten, maar ik weet niet waarop ik moet letten en wat ik wanneer over mijn medisch verleden mag zeggen.

We kunnen u hierover een aantal algemene tips geven – die ook nuttig zijn voor iedereen die ziek (geweest) is en een verzekering wil afsluiten.

  1. Neem de tijd om u uitvoerig te informeren. U kunt bij verschillende instanties een offerte laten maken. Zo weet u wat een bepaalde maatschappij precies dekt en wat de verzekering kost en dan kan u vergelijken. Vraag ook bij elke instantie om de polis te bekijken. Een verzekering kan goedkoop lijken, maar soms niet dekken waarover u zich juist zorgen maakt.
  2. Indien u een medische vragenlijst moet invullen, doe dit dan waarheidsgetrouw. Verzwijg geen info. Als u dit toch doet, dan heeft de verzekeraar het recht om de verzekering op te zeggen of niet uit te betalen als dit later blijkt.
  3. Bent u niet vertrouwd met de verzekeringsmarkt, dan doet u er goed aan een tussenpersoon of een verzekeringsmakelaar in te schakelen. Zorg ervoor dat hij onafhankelijk is en niet aan een maatschappij gebonden (zo iemand is een verzekeringsagent). Als u geen makelaar kent, dan kunt u contact opnemen met de Federatie voor Verzekeringstussenpersonen, Autolei 228, 2160 Wommelgem, 03 244 12 80. U vertelt deze persoon het best over uw gezondheidstoestand; dan kan hij op zoek gaan naar de verzekering die het beste bij u past.
  4. Als u geen verzekering krijgt, dan is de verzekeringsinstantie verplicht de reden van de weigering schriftelijk te melden. Vraag om uitleg op papier als u die niet krijgt. Mogelijk kunt u de verzekering wel krijgen, onder bepaalde extra voorwaarden. De antidiscriminatiewet van 2003 verbiedt immers discriminatie om gezondheidsredenen. Verzekeraars moeten sindsdien een objectieve en redelijke rechtvaardiging geven bij een weigering. 'Redelijk' betekent bijvoorbeeld dat een verzekeraar een iets hogere premie aanrekent, in plaats van botweg te weigeren. Of dat u een verzekering krijgt, behalve voor hospitalisaties die een direct gevolg zijn van de kanker. Ga ook naar andere verzekeraars (kleine maatschappijen of de mutualiteit bijvoorbeeld); ze hebben immers allemaal hun eigen beleid. En lukt het niet meteen, probeer dan het jaar nadien nog eens!
  5. Hebt u het gevoel dat u gediscrimineerd wordt, dan kunt u een klacht indienen op basis van de antidiscriminatiewet bij Unia. Unia zal altijd eerst proberen om tot een minnelijke oplossing te komen, maar kan waar nodig, in overleg met u, gerechtelijke stappen ondernemen.