Wat kost een ziekenhuisopname voor een operatie voor darmkanker?

Volgende week word ik geopereerd voor darmkanker. Hoeveel gaat mij dat kosten?

Dat hangt natuurlijk af van het type operatie, hoelang u in het ziekenhuis moet blijven, welke arts u heeft enz. Maar om onaangename financiële verrassingen te vermijden, moet iedereen bij een opname in het ziekenhuis een formulier ondertekenen (en bewaren), de zogenaamde ‘opnameverklaring’. Het geeft u een beter zicht op de prijs van uw ziekenhuisverblijf. Wees alert want wat u hier kiest, bepaalt uw factuur!

Op een ziekenhuisfactuur staan vier soorten kosten: verblijfskosten, farmaceutische kosten, erelonen, en andere leveringen en diverse kosten. 

Verblijfskosten

Bij een opname kiest u voor een individuele kamer, een tweepersoons- of een gemeenschappelijke. Bij een gemeenschappelijke kamer betaalt u enkel het wettelijk persoonlijk aandeel, in de andere gevallen rekent het ziekenhuis een kamersupplement aan. Let hiermee goed op, want dat kan flink oplopen! De bedragen staan in de opnameverklaring.

Farmaceutische kosten

De tweede rubriek omvat de kosten voor (para)farmaceutische producten, implantaten, prothesen en niet-implanteerbare medische hulpmiddelen. Die zijn gedeeltelijk of volledig voor u. De prijs hangt o.a. af van het product. U kunt die opvragen in het ziekenhuis.

Erelonen

Het ereloon of honorarium is wat u betaalt voor de medische verrichtingen. Er zijn twee soorten erelonen: de forfaitaire per opname en de andere. De ‘andere erelonen’ bevatten het remgeld (wat u zelf nog moet betalen) en het ereloonsupplement of toeslag. Welke arts een ereloonsupplement mag aanrekenen en hoeveel dit is, hangt af van twee elementen: of de arts ‘geconventioneerd' is of niet en van uw type kamer. Een geconventioneerde arts houdt zich aan de tarieven die jaarlijks worden vastgelegd in het akkoord over de tarieven met de ziekenfondsen. Wie het akkoord met de ziekenfondsen niet aanvaardt, bepaalt vrij zijn tarieven: dat zijn niet-geconventioneerde zorgverleners. Andere zorgverleners zijn gedeeltelijk geconventioneerd: ze rekenen enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. Hou hier rekening mee. Niet-geconventioneerde artsen en andere zorgverleners kunnen bovenop het wettelijk bepaalde ereloon extra supplementen vragen. Supplementen worden nooit terugbetaald en verhogen dus sterk het bedrag dat u zelf dient te betalen. De zorg die u krijgt, is van dezelfde kwaliteit, of uw zorgverlener nu geconventioneerd is of niet. Zorgverleners zijn niet verplicht de akkoorden met de ziekenfondsen te aanvaarden. Ze moeten hun patiënten wel informeren over hun keuze en uithangen in hun wachtruimte of en wanneer ze geconventioneerd zijn. Maar laat u niet verrassen: zoek hier zelf op of uw zorgverlener al dan niet geconventioneerd is.

Andere leveringen en diverse kosten

‘Andere leveringen’ heeft betrekking op bloed, bloedplasma, gipsmateriaal enz. Onder ‘diverse kosten’ vallen bijvoorbeeld het gebruik van telefoon, televisie, koelkast, enz.

Tot slot nog dit: ook al heeft u een hospitalisatieverzekering, vraag toch goed op voorhand wat de verzekering dekt en wat niet, zodat u niet voor verrassingen komt te staan!