Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen besmetting als ik tot de risicogroep behoor?

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen tegen besmetting als ik tot de risicogroep behoor?

Voor mensen met kanker gelden dezelfde adviezen om besmetting te voorkomen als voor mensen zonder kanker. Pas zeer nauwgezet de algemene preventiemaatregelen van de overheid toe. Die maatregelen worden af en toe aangepast en volgen de evolutie van de epidemie, de wetenschappelijke kennis en inzichten: 

 • Laat u vaccineren tegen COVID-19. Bel uw huisarts over hoe dat gaat.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen: 
  - Blijf thuis, zeker als u ziek bent.
  - Was vaak en grondig uw handen met water en zeep.
  - Hou minstens 1,5 meter afstand, ook als u buiten bent.
  - Beperk uw fysieke sociale contacten.
  - Draag overal een mond-neusmasker waar er andere mensen in de buurt zijn.
  - Ventileer: zorg voor een goede luchtverversing in uw huis.

Extra aanbevelingen als u tot de risicogroep behoort: 

 • Beperk uw contacten met mensen van buiten uw gezin. Vraag uw contacten of ze symptomen hebben of in aanraking gekomen zijn met iemand die besmet is.
 • Vermijd grote groepen mensen en slecht verluchte binnenruimtes.
 • Moedig de mensen met wie u samenwoont aan om de voorgeschreven preventie- en hygiëneregels (zie hierboven) nauwgezet op te volgen. Moedig hen aan om zich te laten vaccineren. Ook zij komen best zo weinig mogelijk in contact met andere mensen. Is thuiswerken of een veilige werkomgeving niet mogelijk voor wie bij u inwoont? Misschien kunnen uw huisgenoten een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
 • Is thuiswerken niet mogelijk? Bespreek met uw werkgever of er andere werkzaamheden zijn die minder risico op besmetting met zich meebrengen. 
 • Kreeg u van uw behandelend arts specifieke richtlijnen, bijvoorbeeld rond voeding of verzorging? Blijf die dan zeker ook opvolgen. 
 • Hebt u vragen? Stel ze aan uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis.