Wat kan ik doen als ik niet akkoord ga met mijn ziekenhuisfactuur?

Ik kreeg van het ziekenhuis net een factuur, maar die klopt volgens mij niet. De huisarts had mij naar het ziekenhuis verwezen om een huidvlekje op mijn hiel te laten onderzoeken. In het ziekenhuis werd een biopsie genomen. Dat was geen ‘esthetische ingreep’ zoals op de factuur staat. Ik denk dat ik daardoor onterecht te veel moet betalen. Wat kan ik doen?

U kunt met vragen over uw ziekenhuisfactuur altijd terecht bij de facturatiedienst van het ziekenhuis. Maar wij raden aan om bij de minste twijfel met uw factuur ook naar uw ziekenfonds te gaan. Een ziekenfondsmedewerker zal samen met u de factuur overlopen en ze eventueel aan een collega bezorgen voor verder (juridisch) onderzoek. Elk ziekenfonds heeft een dienst die dit soort vragen en klachten onderzoekt, informatie en advies geeft, bemiddelt en zoekt naar een minnelijke oplossing. Uw ziekenfonds kan u juridisch bijstaan en verdedigen als het nodig is. Deze dienstverlening is gratis.

Een biopsie aanrekenen als een esthetische ingreep is wellicht inderdaad niet correct. Op basis van uw doorverwijzingsformulier van de huisarts kan ze misschien al rechtgezet worden. We raden u aan de factuur nog niet te betalen en zo snel mogelijk langs te gaan bij uw ziekenfonds om u te helpen om dit recht te zetten.

De meeste ziekenhuisfacturen zijn correct, maar een administratieve fout of te hoog aangerekende kosten kunnen altijd. Kom op tegen Kanker is geïnteresseerd in vergelijkbare problemen met ziekenhuisfacturen: meld ze hier aan de Kankerlijn. Wij inventariseren alle meldingen en bekijken of er iets moet gebeuren om verrassingen te vermijden en zo de situatie van (ex-)kankerpatiënten structureel te verbeteren.