Wat is een tumor van onbekende oorsprong?

Volgens de dokters lijd ik aan een primaire tumor van onbekende oorsprong. Wat is dat en hoe wordt die behandeld?

De naam van een kanker hangt gewoonlijk af van de plaats in het lichaam waar de kanker ontstaan is. Een kanker die ontstaan is in de borst, noemen we dus borstkanker. Dokters spreken in dit verband ook over een primaire kanker. 
Kankercellen kunnen echter ook doorgroeien en loskomen van de plaats waar ze ontstaan zijn. Ze kunnen zich verspreiden via het bloed of het lymfestelsel naar andere plaatsen in het lichaam. Dit noemen we uitzaaiingen. Als een kanker uitgezaaid is noemen we hem nog steeds naar het lichaamsdeel waar hij ontstond. Kankercellen in de longen die afkomstig zijn van een borsttumor, blijven dus borstkankercellen.

Dit heeft zijn belang bij de behandeling van kanker. Een borstkanker wordt bijvoorbeeld vaak behandeld met bepaalde vormen van chemotherapie. Zo’n behandeling richt zich op alle borstkankercellen, ongeacht waar ze zich bevinden in het lichaam.

Een tumor van onbekende oorsprong is een kanker waarvan de dokters niet kunnen achterhalen waar hij oorspronkelijk ontstaan is. Ze vinden enkel uitgezaaide of secundaire kankercellen terug in organen als de longen, de lever of de botten.

Dat u niet weet waar de kanker ontstaan is, maakt u wellicht onzeker. Mogelijk vraagt u zich af of de dokters wel zeker weten hoe ze u moeten behandelen. Het kan bij deze vormen van kanker inderdaad wat moeilijker zijn om een behandelingsplan op te stellen. Maar uw specialist zal alle mogelijke informatie inwinnen over uw type kanker en hoe hij evolueert, zodat u op de beste manier kan worden behandeld. Bovendien wordt voortdurend nagegaan of de behandeling aanslaat en stuurt de specialist de therapie bij als dat nodig is.

De belangrijkste behandeling voor kankers van onbekende oorsprong is chemotherapie, omdat deze behandeling in het hele lichaam werkzaam is. De cytostatica circuleren via de bloedbaan en doden overal kankercellen, om het even waar ze zich bevinden.

Heelkunde en radiotherapie zijn daarentegen lokale behandelingen. Ze worden bijgevolg vooral gebruikt om een bepaalde zone waar de kanker woekert, te behandelen. Al wordt er soms ook wel een lokale therapie gegeven om uitzaaiingen van een tumor van onbekende oorsprong te behandelen. Als uw bot bijvoorbeeld is aangetast, zou het kunnen dat u daar bestraald wordt.