Wat is een PET-CT-scan?

Mijn moeder heeft slokdarmkanker en wordt opgevolgd met een driemaandelijkse PET-CT-scan. Wat is dat en waarom moet ze daarvoor naar een ander ziekenhuis?

Een PET-CT-scan is een combinatie van twee onderzoeken in één machine: een PET-scan en een CT-scan. Een CT-scanner werkt met röntgenstralen en maakt zeer gedetailleerde beelden van het lichaam. Bij een PET-scan worden afwijkingen in het lichaam, bijvoorbeeld tumoren, zichtbaar gemaakt op foto. Daarvoor wordt een kleine hoeveelheid licht radioactieve suikerstof ingespoten. Kwaadaardige cellen nemen meer van deze suikerstof op dan goedaardige. Zo worden eventuele tumoren zichtbaar op de scan. Ook bij een ontsteking nemen cellen meer suiker op. Om het onderscheid te kunnen maken tussen een tumor en een ontsteking, is een biopsie met weefselonderzoek nodig.

Een gecombineerde PET-CT-scan toont dus of er tumoren of ontstekingen zichtbaar zijn in het lichaam en zo ja, waar die zich precies bevinden. Voor wie kanker heeft, kan het onderzoek de arts helpen om te zien of de kanker zich heeft uitgezaaid, of hij terug is na behandeling en of de behandeling effect heeft.

Niet elk ziekenhuis heeft een PET-CT-scanner. Een PET-CT-scanner is een heel duur toestel. Alleen hooggespecialiseerd personeel mag het bedienen. In Vlaanderen zijn er op dit moment maar twaalf ziekenhuizen met een PET-CT-scanner. Het komt dus vaak voor dat mensen alleen voor dit onderzoek naar een ander ziekenhuis moeten dan het ziekenhuis waar ze behandeld worden.

De uitslag van een PET-CT-scan is niet direct bekend. De dienst nucleaire geneeskunde interpreteert eerst de beelden, dat kan enkele dagen in beslag nemen. Daarna stuurt de dienst de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts.

Met vragen over de voorbereiding en het verloop van het onderzoek kunt u terecht bij uw behandelend arts, de verpleegkundig consulent / specialist oncologie of de afdeling nucleaire geneeskunde waar het onderzoek plaatsvindt.