Wat is de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)?

Ik werk op dit moment weer halftijds, en krijg ook nog een ziekenfondsuitkering. De adviserend arts van het ziekenfonds raadde mij aan de Vlaamse Ondersteuningspremie aan te vragen voor mijn werkgever. Wat is dat?

De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) is een (weinig bekende) maatregel om de tewerkstelling te stimuleren van mensen met een (chronische) ziekte. Het is een premie die de VDAB betaalt aan een werkgever voor tijdelijk verminderde prestaties van een werknemer die lang ziek is geweest.

Als werknemer moet u zelf het recht op de premie aanvragen bij de VDAB. Voeg bij uw aanvraag een schriftelijke verklaring van uw arts waarin deze vermeldt welke aandoening u hebt en wat de prognose is. Uw werkgever vraagt daarna bij de Vlaamse Overheid de eigenlijke premie aan. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan krijgt de werkgever (oude werkgever of een nieuwe) vijf jaar lang om de drie maanden een premie (verlengbaar met nog eens vijf jaar). De hoogte van de premie is afhankelijk van het loon. Ze bedraagt het eerste jaar 40% van het loon, maar als uw werkgever dit niet voldoende vindt, kan hij na een jaar een verhoging aanvragen. Gaat de VDAB hiermee akkoord, dan wordt de premie verhoogd tot 60% van uw loon. De premie kan ook door zelfstandigen in hoofdberoep worden aangevraagd.

Door zo’n premie wordt een werknemer aantrekkelijker voor zijn werkgever. En voor een werknemer kan het een erkenning betekenen van bijvoorbeeld een arbeidshandicap door ziekte, aanslepende vermoeidheid, geheugen- en concentratieproblemen … die iemand weliswaar toelaten te werken, maar (nog) niet helemaal zoals vóór zijn ziekte.

Een werknemer heeft recht op de premie als hij een schriftelijke verklaring heeft van zijn arts waarin die vermeldt welke aandoening hij heeft en wat de prognose is. Daarna bekijkt de dienst Arbeidshandicap van de VDAB de aanvraag en zal ze de werknemer ook uitnodigen voor een gesprek. Klik door naar de juiste formulieren en het stappenplan om de aanvraag te doen.

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse Ondersteuningspremie, moet de werkgever gevestigd zijn in Vlaanderen. De werknemer moet gedomicilieerd zijn in Vlaanderen of Brussel. Ook zelfstandigen (zowel in hoofd- als in bijberoep) kunnen de premie aanvragen.