Wat is de MammaPrint en voor wie is dat bedoeld?

Een vriendin heeft net als ik borstkanker en wordt behandeld in hetzelfde ziekenhuis. Ze vertelde me dat er bij haar een MammaPrint is gemaakt. Wat is dat en waarom is dat niet aan mij voorgesteld?

Vermoedelijk beantwoordt uw type borstkanker niet aan de criteria op basis waarvan artsen beslissen of een MammaPrint® zinvol is. De MammaPrint® wordt namelijk alleen ingezet bij borstkanker in een vroeg stadium en met specifieke eigenschappen.

Een MammaPrint® (‘mamma’ is het Latijnse woord voor ‘borst’) is een genetisch onderzoek van de verwijderde borsttumor. Met het onderzoek worden 70 specifieke genen in de tumor in kaart gebracht. Een combinatie van deze 70 genen kan voorspellen of er later uitzaaiingen of niet komen van de borsttumor. De medisch oncoloog kan normaal goed inschatten of chemotherapie nog nodig is na de operatie. Bij borstkanker in een vroeg stadium is er in sommige gevallen echter twijfel over de winst van chemotherapie. Dankzij de MammaPrint kan voor zulke situaties beter ingeschat worden of een nabehandeling met chemotherapie zinvol is. Niet iedereen die chemotherapie krijgt, heeft daar baat bij. Tumoren met een laag risico op uitzaaiingen zullen namelijk ook zonder chemotherapie meestal niet terugkomen. Bij agressieve tumoren is er een grotere kans op herval en is een nabehandeling met chemotherapie wel aangewezen om de kans op herval te verminderen.

De MammaPrint®, ontwikkeld in Europa, is een zogenaamde ‘genexpressieprofieltest’: de test onderzoekt de activiteit (expressie) van de genen in de tumor. Oncotype DX® is een gelijkaardige test voor borstkankertumoren, in Amerika ontwikkeld. Er wordt volop onderzocht of er ook voor andere soorten kanker dergelijke tests ontwikkeld kunnen worden.

Hebt u vragen over dit soort tests? Stel ze aan uw medisch oncoloog of een andere zorgverlener van het team dat u opvolgt.

Meer info